Komunikat dotyczący organizacji uroczystości I Komunii Świętej w parafiach
22 kwietnia 2021

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest zawsze ważnym wydarzeniem  w życiu wspólnoty parafialnej. Szczególnie dla dzieci, ich rodziców i rodzin powinien to być niezwykły dzień. Dlatego nie można negować całej zewnętrznej oprawy, ale nie można zapomnieć o tym co jest najważniejsze, o spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Tylko On obecny w Eucharystii powinien stać w centrum i na pierwszym miejscu. Czas pandemii przynosi nam wiele trudności i ograniczeń, dlatego potrzeba też więcej otwartości i wzajemnego zrozumienia przy organizowaniu tejże uroczystości. Nie można określić jednoznacznych zasad i reguł dla wszystkich parafii, ponieważ w zaistniałej sytuacji należy brać pod uwagę wielkość kościoła i ilość dzieci przystępujących do sakramentu.Proboszczowie naszej diecezji otrzymali już wcześniej wskazówki, które mogą być pomocne w odpowiedzialnym i roztropnym podejmowaniu decyzji.

Należy więc wziąć po uwagę:

- limit osób mogących uczestniczyć w liturgii

- konsultacje z rodzicami dzieci przy podejmowaniu decyzji

- poziom przygotowania dzieci do sakramentów

- różne formy przeprowadzenia uroczystości, więcej możliwych terminów i mniejsze grupy, także indywidualne uroczystości o charakterze rodzinnym

Proboszczów prosimy aby wykazali się swoim wyczuciem i doświadczeniem duszpasterskim, rodziców natomiast prosimy o zrozumienie dla swoich duszpasterzy, którzy są zmuszeni do podejmowania trudnych decyzji.

Trwajmy we wspólnej modlitwie o ustanie pandemii i wzmacniajmy naszą wiarę w obecność Chrystusa Zmartwychwstałego w Eucharystii.

ks. Paweł Guździoł
Wikariusz Biskupi ds.duszpasterskich