Modlitwa o zakończenie pandemii
21 lipca 2021

                                                                                                            KOMUNIKAT

                                                                                        Modlitwa o zakończenie pandemii

W nawiązaniu do apelu Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, o żarliwą modlitwę w intencji zakończenia pandemii z dnia 17 lipca br., proszę, aby podczas Mszy świętych niedzielnych do modlitwy powszechnej dołączyć wezwanie o ustanie pandemii oraz w intencji chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach, a także za służby medyczno-sanitarne. Dołączam propozycję wezwania:

Módlmy się o zakończenie pandemii, polecajmy osoby chore, cierpiące, przebywające w szpitalach z racji epidemii, aby dobry Bóg wsparł je w trudnych chwilach i obdarzył zdrowiem, a także prośmy w intencji służb medycznych 
oraz sanitarnych o potrzebną siłę i wsparcie łaską Bożą do walki z pandemią.

Dziękując Opatrzności za wszelkie dary, trwajmy gorliwie na modlitwie, aby dobry Bóg zachował nas od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa.

 

                                                                                                                                             bp Łukasz Buzun

                                                                                                                                             Wikariusz Generalny

ks. dr Waldemar Graczyk

Wicekanclerz Kurii