TV Internetowa Diecezji Kaliskiej
Radio RODZINA Diecezji Kaliskiej
Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Kongregacja ds. Duchowieństwa zarządziła wizytację apostolską w wyższym seminarium duchownym diecezji kaliskiej.
Obowiązki wizytatora apostolskiego powierzyła abp. Stanisławowi Gądeckiemu, metropolicie poznańskiemu.

+Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 29 czerwca 2020 r.

Powrót do listy