Komunikat rzecznika prasowego diecezji kaliskiej
29 marca 2021

Diecezja Kaliska informuje o otrzymaniu komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w sprawie biskupa seniora kaliskiego Edwarda Janiaka następującej treści:

Działając na podstawie przepisów kodeksu prawa kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska - w następstwie formalnych zgłoszeń - przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Edwarda Janiaka w sprawie nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem diecezją. 
W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego następujące decyzje: 

  1. Nakaz zamieszkania poza diecezją kaliską.
  2. Zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie diecezji kaliskiej.
  3. Nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz ,,Fundacji św. Józefa'', z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Diecezja Kaliska przyjmuje do wiadomości decyzje Stolicy Apostolskiej, zastosuje się do nich i nie będzie ich komentować, ponieważ nie posiada ku temu kompetencji.
 

ks. Michał Włodarski
rzecznik prasowy