Komunikat rzecznika prasowego diecezji kaliskiej w sprawie zakończenia procesu kanonicznego ks. Arkadiusza H.
13 czerwca 2022

Ks. Arkadiusz H., w wyniku przeprowadzonego postępowania kanonicznego, został uznany winnym zarzucanych mu czynów oraz nałożono na niego karę wydalenia ze stanu duchownego. Od podjętej decyzji przysługuje mu prawo złożenia rekursu zgodne z kanonami 1734 – 1737 Kodeksu Prawa Kanonicznego.  
Przed upublicznieniem, decyzja sądu kościelnego została przekazana osobom, których świadectwa doznanej krzywdy stały się podstawą do wydania wyroku skazującego i wymierzenia kary.  

Ks. Michał Włodarski, rzecznik prasowy diecezji kaliskiej.