Konkurs na opracowanie projektu graficznego logotypu Diecezji Kaliskiej wraz z księgą znaku
05 lutego 2022
Konkurs na opracowanie projektu graficznego logotypu Diecezji Kaliskiej wraz z księgą znaku

Biskup Kaliski Damian Bryl ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego logotypu Diecezji Kaliskiej wraz z księgą znaku.


Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo, które będzie stanowiło wstęp do systemu identyfikacji wizualnej diecezji. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z Diecezją Kaliską, ma pomóc integrować diecezjan i być znakiem rozpoznawalnym naszej diecezji w korespondencji urzędowej oraz w przestrzeni medialnej.
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział graficy, projektanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni wyższych – pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prawne i podmioty nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Założenia

Logo Diecezji Kaliskiej powinno kojarzyć się z elementami wyróżniającymi naszą diecezję: duchowość związana ze Świętym Józefem; duchowość Świętej Rodziny z Nazaretu, eklezjalny charakter, motywy kościoła katedralnego, elementy charakterystyczne dla stolicy diecezji, miasta Kalisz.

 Nagroda w konkursie to 2 000 zł.
 

Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie „Logo Diecezji Kaliskiej - Konkurs” wraz z oświadczeniami należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 15 marca 2022 roku, do godz. 10:00, pod adresem:


Kuria Diecezji Kaliskiej
Ul. Widok 80/82
62-800 Kalisz
Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym poniżej regulaminie.

Ks. Michał Włodarski, rzecznik prasowy.