Konsekracja kościoła pw. św. Gortarda w Kaliszu
07 maja 2023
- Spotkanie z Bogiem zawsze przemienia nas, jeżeli jesteśmy prawdziwi na modlitwie– mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas uroczystości konsekracji kościoła św. Gotarda w Kaliszu i poświęcenia organów.
Konsekracja kościoła pw. św. Gortarda w Kaliszu

W homilii biskup kaliski podkreślał, że konsekracja świątyni przypomina o bezwzględnym prymacie Boga w życiu człowieka i wspólnoty. - Niech ta świątynia przypomina nam, że Pan jest z nami w codziennym życiu. Ten kościół jest miejscem, w którym doświadczamy Jego obecności, ale jest też miejscem niezwykłego spotkania z Jezusem – powiedział celebrans.

Zachęcał wiernych, aby przechodząc obok kościoła pozdrowili Pana Jezusa. – Jest taki piękny zwyczaj, że jak przechodzimy albo przejeżdżamy obok kościoła, to wyrażamy naszą wiarę w Boga w różny sposób, np. żegnając się, zdejmując czapkę, szczególnie panowie, czy w sercu odmawiając jakiś akt strzelisty. Bardzo chciałbym drodzy parafianie i goście przypomnieć o tym zwyczaju i do niego zaprosić, więcej zmobilizować do tego, aby przechodząc obok kościoła, przypomnieć sobie, że Pan Bóg jest z nami w każdym czasie – zaznaczył kaznodzieja.

Wskazał, że świątynia to miejsce, w którym wierni spotykają się, aby razem wołać do Boga. – Przychodzę do kościoła, żeby być blisko Pana Boga. Przychodzę nie tylko z moimi sprawami, ale chcę pamiętać o sprawach moich sióstr i braci. Chce modlić się za tych, którzy są wokół mnie – mówił biskup kaliski.

Akcentował, że kościół jest miejsce przemiany człowieka. – Chciałbym, żebyśmy będąc w tej świątyni, ciesząc się jej pięknym, modląc się jak najlepiej potrafimy, pozwalali, by Jezus nas przemieniał. Spotkanie z Bogiem zawsze jest przemieniające, jeżeli my jesteśmy prawdziwi na modlitwie. Jeżeli nie będziemy udawać to te spotkania będą nas przemieniać. Pozwólmy na to – przekonywał bp Bryl.

Kościół św. Gotarda w Kaliszu sięga swoją historią czasów średniowiecza, jednak nie znana jest dokładna data jego powstania. Prawdopodobnie imię św. Gotarda zostało nadane po 1135 r., kiedy to Bolesław Krzywousty udał się z pielgrzymką do grobu świętego.

Ok. 1900 r. powstał plan budowy murowanej świątyni na miejscu bardzo zdewastowanej kaplicy. Ostateczna decyzja o budowie kościoła zapadła w 1907 r., a jej inicjatorem był proboszcz dobrzecki kanonik kolegiaty ks. Franciszek Jüttner. Kolejnym budowniczym był ks. Szafnicki, który postanowił, aby wieża kościelna była najwyższą w mieście. Budowę kościoła zakończono w 1910 r. 

W 1913 r. dotychczasowy kościół filialny parafii Dobrzec został przekształcony w samodzielną parafię, a proboszczem mianowano ks. Władysława Kiełbasińskiego. 4-5 maja 1913 r. poświęcenia świątyni i nowego cmentarza dokonał ks. Szafnicki, delegat biskupa kujawsko-kaliskiego.

13 maja 1922 r. proboszczem został ks. Stefan Martuzalski. W tym czasie na terenie parafii powstało wiele inicjatyw: dom dla Towarzystwa Trzeźwość, biblioteka i czytelnia, dom dla organisty i kościelnego. W 1929 r. ks. Martuzalski sprowadził do Kalisza siostry felicjanki.

Kościół został rozbudowany w 1950 r. Kolejnymi proboszczami byli: ks. Michał Ślipek, ks. Jan Lewandowski, ks. Józef Sieradzan, ks. Bolesław Stefaniak. Od 2015 r. proboszczem jest ks. prał. Andrzej Latoń.

W Polsce są tylko dwie parafie noszące imię św. Gotarda.

W ostatnim czasie dokonano przebudowy ołtarza głównego i pulpitu, odnowiono zdobienia kościoła, zakupiono ławki i sprawiono nowe organy.

Przy parafii działa Fundacja Światło i Sól, która dba o rozwój dobrej i chrześcijańskiej kultury w całym mieście, inspirując szereg inicjatyw lokalnych.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI