Ks. Prof. Majer: w diecezji kaliskiej władzę tymczasowo przejmuje administrator apostolski
25 czerwca 2020

W szczególnych okolicznościach Stolica Apostolska może w trybie nadzwyczajnym zarządzić, że w diecezji, która ma własnego biskupa będzie ustanowiony administrator apostolski sede plena – wyjaśnia KAI dzisiejszą nominację papieża Franciszka ks. prof. Piotr Majer, prawnik kościelny z uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

– Słowo administrator oznacza, że jego funkcja jest tymczasowa, a przymiotnik „apostolski” oznacza, ze władzę sprawuje w imieniu papieża i ma wszelkie uprawnienia biskupa diecezjalnego. Natomiast biskup diecezjalny winien współpracować w pełnym, wolnym i spokojnym wypełnianiu mandatu przez administratora. Krótko mówiąc władzę ma administrator apostolski a biskup diecezjalny – jak można wnioskować – jest zawieszony – powiedział KAI ks. Prof. Majer.

– Pojęcie „sede plena” – dodaje ks. Majer – oznacza to, że diecezja jest obsadzona, czyli jest biskup kaliski, ale jego władza ulega ograniczeniu w stopniu określonym przez pismo apostolskie.

KAI