Księża diecezji kaliskiej szkolą się w związku z „ustawą Kamilka”
28 czerwca 2024
W diecezji kaliskiej trwają szkolenia dotyczące wprowadzenia w życie tzw. „ustawy Kamilka”, czyli nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, której celem jest zwiększenie ochrony małoletnich. Zgodnie z decyzją biskupa kaliskiego Damiana Bryla odbyły się cztery szkolenia dla wszystkich księży inkardynowanych do diecezji kaliskiej.
Księża diecezji kaliskiej szkolą się w związku z „ustawą Kamilka”

- Bardzo zależy nam na bezpieczeństwie, dobrym klimacie, dobrych warunkach pracy z dziećmi i młodzieżą. „Ustawa Kamilka” wymaga od wszystkich organizujących działania z dziećmi i młodzieżą pewnych standardów, które wprowadzamy w naszych parafiach, miejscach spotkań i formacji, a także w przedszkolach, szkołach, ośrodkach wychowawczych i opiekuńczych. Chcemy, żeby dzieci czuły się bezpieczne, przyjęte i właściwie potraktowane – powiedział KAI biskup kaliski Damian Bryl.

24 maja br. biskup kaliski wydał dekret w sprawie wprowadzenia standardów ochrony dzieci i młodzieży diecezji kaliskiej. 

- Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie placówki naszej diecezji zajmujące się pracą wychowawczą, edukacyjną, wypoczynkiem, leczeniem, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub opieką nad nimi do 15 sierpnia zobligowane są do wprowadzenia jednolitych standardów ochrony dzieci i młodzieży – zaznaczył ks. Przemysław Kaczkowski, rzecznik prasowy diecezji kaliskiej, przewodniczący zespołu prewencji ds. ochrony dzieci i młodzieży.

W maju i w czerwcu br. członkowie zespołu do spraw prewencji uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach w Częstochowie, Gnieźnie i Warszawie. W trakcie szkoleń zostały przedstawione zasady wprowadzania standardów w placówkach kościelnych. 

- Jednym z wymagań ustawy jest przeszkolenie osób mających kontakt z osobami małoletnimi. Dlatego w naszej diecezji, zgodnie z decyzją biskupa kaliskiego odbyły się cztery szkolenia dla wszystkich księży inkardynowanych do diecezji kaliskiej – podkreślił ks. Kaczkowski.

Szkolenia odbyły się w Ostrowie Wielkopolskim, Kępnie i Kaliszu. 

Ponadto księża składają do Kurii Diecezjalnej zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. 

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI