Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w roku 2021
14 października 2021

W obecnym roku rozpocznie się kolejny kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w diecezji kaliskiej. Kandydaci powinni być zgłoszeni przez swoich proboszczów do Kurii Diecezjalnej do dnia 08 listopada 2021 r. (pisemnie lub email: kuria@kalisz.opoka.org.pl). Przypominamy, że normy Konferencji Episkopatu Polski pozwalają pełnić tę posługę mężczyznom w wieku pomiędzy 25 — 65 lat i siostrom zakonnym.

Kurs rozpocznie się w sobotę 13 listopada 2021 roku o godz. 10.00 w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu (ul. Złota 144).