Kurs dla operatorów audiowizualnych (fotografów i kamerzystów)
04 marca 2023

Kurs dla operatorów audiowizualnych (fotografów i kamerzystów) w czasie celebracji liturgii w diecezji kaliskiej

  1. Kurs dla operatorów audiowizualnych w czasie celebracji liturgii w diecezji kaliskiej rozpocznie się 4 marca 2023 roku. Drugie spotkanie odbędzie się 11 marca, a trzecie 18 marca. Kurs będą się odbywać w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, przy ulicy Złotej 144. Każde spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwać do godz. 14.00.

 

  1. Kandydaci na kurs powinni zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail kurii diecezjalnej: kuria@kalisz.opoka.org.pl  do dnia 02 marca 2023 r.

 

  1. W zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, oraz zdjęcie (formatu legitymacyjnego (zalecany plik .jpg: 413×531 pikseli przy 300dpi) opisane imieniem i nazwiskiem. Zdjęcie potrzebne będzie do identyfikatora poświadczającego ukończenie kursu.
  2.  
  3. Koszt kursu – 350 zł od osoby (płatne w miejscu odbywania się kursu). Obejmuje on przygotowanie trwałego identyfikatora, zakup książki „Operator audiowizualny w czasie sprawowania liturgii”, bufet kawowy i inne koszty organizacyjne.