Ustanowienie wikariusza generlanego i wikariusza sądowego w diecezji kaliskiej
12 lutego 2021

Biskup kaliski Damian Bryl w dniu 12 lutego 2021 r. mianował biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna wikariuszem generalnym oraz potwierdził na urzędzie wikariusza sądowego (oficjała sądu biskupiego) ks. kanonika Bogumiła Kempę.