Modlitwa za zmarłych biskupów
05 listopada 2023
Pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Damiana Bryla modlono się w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu za zmarłych: biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka i biskupa pomocniczego Teofila Wilskiego.
Modlitwa za zmarłych biskupów

W homilii celebrans podkreślał, że pierwsze dni listopada jeszcze bardziej skłaniają człowieka do wyznawania wiary w życie wieczne. -Ważna jest pamięć, ważne są wspomnienia, ale nade wszystko ważna jest modlitwa z wiarą. Zatroszczymy się, żeby w tych listopadowych dniach nie zabrakło nam tej wiary, żebyśmy nie zatrzymali się tylko na kwiatach i świecach. To są ważne znaki, ale Chrystus zmartwychwstały zaprasza nas, żebyśmy patrzyli dalej i głębiej przeżywali tajemnice życia i śmierci – powiedział biskup kaliski.

Wskazywał, że to listopadowe wspominanie jest wyrażeniem szacunku wobec tych, którzy byli przed nami. - Dzisiaj z wiarą w życie wieczne modlimy się za naszych biskupów Edwarda i Teofila. Polecamy ich dobremu Bogu i żyjemy nadzieją, że kiedyś spotkamy się w niebie w radości zbawionych – mówił kaznodzieja.

Zaznaczył, że pamięć o zmarłych jest wyrazem miłości, wdzięczności, ale jest także zaproszeniem dla nas, byśmy tutaj na ziemi odpowiedzialnie podejmowali swoje życie, byśmy zagonieni w różnych sprawach nie zapomnieli o tym, co ważne.

Wskazywał, że we współczesnych czasach bardzo ważne jest, aby członkowie Kościoła byli autentyczni w swojej wierze. – Ważne jest, aby Ewangelia przenikała nas całych. Prośmy dzisiaj o prawdziwość naszego życia, aby dzięki temu inni otwierali się na Pana Boga – podkreślił celebrans.

Akcentował, że dzisiejszy świat potrzebuje autorytetów. - Ostatecznie opieramy się na Jezusie, na Jego słowie, ale potrzebujemy dobrych ludzi, którzy będą nam pokazywać swoim życiem Jezusa. Spróbujmy być takimi ludźmi, którzy innym Pana Jezusa pokażą, którzy przez swoją autentyczność, prawdziwość, a nade wszystko przez ducha służby podprowadzą innych do Jezusa – powiedział bp Bryl.

Mszę św. wspólnie z biskupem kaliskim Damianem Brylem celebrowali: bp pomocniczy kaliski Łukasz Buzun, ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry, ks. kan. Marcin Papuziński, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu i ks. kan. Krzysztof Duchnowski.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI