TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Modlitwy błagalne w intencji ustania epidemii koronawirusa oraz o deszcz

W nawiązaniu do apelu Biskupa Kaliskiego z dnia 10.03. br., l.dz. 503/2020, uprzejmie przypominamy o zaleceniu, aby na zakończenie każdej Mszy św. były wspólnie śpiewane suplikacje Święty Boże, Święty mocny…, błagalna modlitwa Kościoła podejmowana w chwilach zagrożeń. 

W związku z nasilającą się suszą prosimy, aby do dotychczasowej intencji modlitwy o ustanie epidemii dołączyć także prośbę o deszcz i ochronę przed skutkami braków opadów w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie. 

Wskazane jest także, aby podczas Mszy św. i innych nabożeństw podjąć śpiew tradycyjnych pieśni błagalnych o deszcz, których teksty złączone są do niniejszego komunikatu.

Przypominamy, ze kapłani, zgodnie z normami Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, mogą w dni powszednie sprawować Msze św. z formularza „O ustanie pandemii” (tekst w załączniku) lub „Modlitwa o deszcz” (MR, s. 167”).

 

bp Łukasz Buzun
Wikariusz Generalny

ks. Marcin Papuziński 
Kanclerz Kurii

Kalisz, dnia 20 kwietnia 2020 roku
L.dz. 665/2020

Powrót do listy