Msza św. za Ojczyznę w katedrze kaliskiej
03 maja 2023
- Przestrzenią, w jakiej codziennie zdajemy egzamin z patriotyzmu są miejsca, gdzie toczy się nasze codzienne życie. Wszędzie tam patriotyzm wzywa nas do życzliwości, solidarności, uczciwości i troski o budowanie wspólnego dobra - mówił bp Damian Bryl w 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mszę św. za Ojczyznę biskup kaliski odprawił w katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu.
Msza św. za Ojczyznę w katedrze kaliskiej

W homilii celebrans podkreślał, że prawdziwa miłość do ojczyzny to nie piękne i uroczyste deklaracje, ale praktyczna, solidna troska i praca do wspólnego dobra.

Akcentował, że patriotyzm powinien wyrażać się w życiu rodzin, które są pierwszą szkołą miłości, odpowiedzialności i służby bliźniemu. – Przestrzenią, w jakiej codziennie zdajemy egzamin z patriotyzmu są miejsca, gdzie toczy się nasze codzienne życie: gmina, parafia, szkoła, zakład pracy, wspólnota sąsiedzka i lokalna. Wszędzie tam patriotyzm wzywa nas do życzliwości, solidarności, uczciwości i troski o budowanie wspólnego dobra – powiedział kaznodzieja.

Wskazał na niezastąpioną misję rodziny w kształtowaniu w młodym pokoleniu patriotyzmu. – To bowiem w realiach życia domowego, w których wspólnie sprostać trzeba codziennym wyzwaniom, trudom i niepokojom poznajemy głęboki sens miłości, życzliwości, odpowiedzialności, ofiarności i poświęcenia, na których opiera się patriotyzm – stwierdził biskup kaliski.

Zachęcał rodziców i dziadków, aby dzielili się z dziećmi osobistym doświadczeniem i wiarą, a także wiedzą o losach swoich rodzin.

– Dzięki temu miłość społeczna, której nauczymy się w rodzinach owocować będzie w przestrzeni publicznej dojrzałym patriotyzmem, obywatelskim zaangażowaniem, społeczną i gospodarczą kreatywnością, uczciwością, sumiennością, odpowiedzialnością i solidarnością - mówił hierarcha.

Przekonywał, że wsparciem i sojusznikiem rodziny w kształtowaniu postaw patriotycznych powinna być polska szkoła. – Ta szczególna misja szkoły, nauczanie młodego pokolenia na temat naszej ojczyzny, jej historii, współczesności, kultury, gospodarki, miejsca w Europie i współczesnym świecie pozostaje nadal aktualna – powiedział duchowny.

Zauważył, że w dobie tak zwanego społeczeństwa informacyjnego, które zalewa coraz większą falą rozmaitych, czasem niesprawdzonych lub uproszczonych wiadomości, wyzwaniem staje się nie tylko dostarczanie informacji, ale przede wszystkimumiejętność ich sprawdzania, porządkowania i rozumienia.

- Ważne jest zatem, aby w polskiej szkole młodzi Polacy nie tylko przyswajali sobie wiedzę na temat ojczyzny, lecz uczyli się również tego, gdzie szukać wartościowych źródeł informacji, rozpoznawać prawdziwe autorytety i wartości, jak z szacunkiem dla wielkiego narodowego dorobku, samodzielnie budować prawdziwy obraz polskiej kultury, historii, życia publicznego i wyzwań, jakie stają przed Polską, jak być twórczym i kreatywnym, aby dzięki temu w życiu dorosłym aktywnie służyć ojczyźnie – akcentował biskup kaliski.

Zachęcał, aby nauczyciele we współpracy z rodzicami kompetentnie i z zaangażowaniem nadal kształtowali tożsamość narodową kolejnych pokoleń Polaków. – Ważną rolę w tym wielkim zadaniu odgrywa szkolna nauka religii, która do wiedzy i postaw społecznych wnosi bezcenny wymiar miłości bliźniego - powiedział bp Bryl.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się kapłani z ks. prał. Adamem Modlińskim, proboszczem katedry, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych miasta Kalisza i powiatu kaliskiego, delegacje organizacji społecznych i służb mundurowych, kombatanci, harcerze i społeczność szkół.

Przed Mszą św. odbył się program artystyczny „Wiwat 3 Maja!” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI