TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Msza Święta w intencji Ojczyzny

Msza Święta w intencji Ojczyzny

Msza Święta w intencji Ojczyzny
- Miłość do własnej ojczyzny nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy - mówił bp Damian Bryl w 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mszę św. za ojczyznę biskup kaliski odprawił w katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu. W homilii celebrans odwołując się do obecnej sytuacji w Polsce wskazywał, że  ważne jest w tych tygodniach i miesiącach, abyśmy odbudowali rodzinę ludzką, byśmy razem tworzyli naszą przyszłość sprawiedliwości i pokoju, upewniając się, że nikt nie zostanie wykluczony. Biskup cytując papieża Franciszka powiedział: „Przyszłość naszych społeczeństw to przyszłość „pełna barw”, ubogacona różnorodnością i relacjami międzykulturowymi. Dlatego też musimy dziś nauczyć się żyć razem w harmonii i pokoju”. 
- W tej perspektywie, współczesne migracje dają nam możliwość przezwyciężenia naszych lęków, aby pozwolić się ubogacić różnorodnością tego daru jakim jest każdy z nas. Zatem, jeśli tylko tego chcemy, możemy przekształcić nasze wioski i miasta w uprzywilejowane miejsca spotkania, gdzie może rozkwitnąć cud coraz większego „my” – akcentował kaznodzieja. Podkreślił, że patriotyzm jest głęboko wpisany w uniwersalny nakaz miłości bliźniego. - Międzypokoleniowa solidarność, odpowiedzialność za los najsłabszych, codzienna obywatelska uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego, które ściśle łączą się z patriotyzmem, są zarazem realizacją orędzia zawartego w Ewangelii – zaznaczył duchowny. Przypomniał, że w czasach historycznej świetności, Rzeczypospolita, zachowując swe tradycje i tożsamość, stała się wspólnym domem ludzi różnych języków, kultur, przekonań, a nawet religii.  - Pod polskim niebem i na polskiej ziemi obok siebie żyli, zabiegali o powszedni chleb, modlili się, tworzyli własny obyczaj i kulturę katolicy różnych obrządków, prawosławni, protestanci, żydzi i muzułmanie. A lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej Obojga Narodów obok etnicznych Polaków byli również Żydzi, Ukraińcy, Rusini, Litwini, Niemcy, Ormianie, Czesi, Tatarzy i przedstawiciele innych narodowości. Rzeczypospolita pozostawała ostoją gościnności i tolerancji – mówił hierarcha. Wskazał, że w polskiej kulturze ukształtował się model patriotyzmu gościnnego, włączającego, inspirującego się najlepszym dorobkiem sąsiadów i całej chrześcijańskiej, europejskiej kultury. – Model patriotyzmu, który w dialogu z innymi kulturami kształtował polską literaturę, muzykę, naukę, sztukę, architekturę i obyczajowość – powiedział biskup kaliski. Dodał, że patriotyzm pozostawał otwarty i solidarny z innymi także w czasach niewoli i narodowego zmagania o niepodległość. - Wymownie przypominają o tym słowa św. Pawła „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”, które stały się dewizą duszpasterza „Solidarności”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Doskonale obrazuje to niepowtarzalny etos „Solidarności”, który w końcu XX wieku stał się czytelnym, szlachetnym i zwycięskim symbolem dla całego współczesnego świata – stwierdził celebrans. Zachęcał wiernych, aby inspiracji do swoich działań szukali w historii naszego kraju. - Dzisiejsza sytuacja jest pod wieloma względami nowa, wymaga wielu rozmów, przemyśleń i poszukiwań. Szukając inspiracji do odpowiedzi o kształt naszej miłości do ojczyzny, wracajmy do pięknych doświadczeń naszej ojczyzny – podkreślał bp Bryl. Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. w intencji ojczyzny koncelebrowali: ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry, ks. kan. Marcin Papuziński, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, ks. Marcin Załężny, sędzia Sądu Biskupiego. Modlili się: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych miasta Kalisza i powiatu kaliskiego, delegacje organizacji społecznych i służb mundurowych, kombatanci, harcerze i społeczność szkół. 

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI 

 

Powrót do listy