Komisja Muzyki i Śpiewu Kościelnego
05 lutego 2020

Przewodniczący: 
ks. prałat dr Zbigniew Cieślak
Członkowie: 
ks. kanonik dr Jacek Paczkowski
ks. mgr Grzegorz Mączka
dr Krzysztof Niegowski
mgr Karol Mróz
mgr Tomasz Sowiński
mgr Jakub Tomalak