Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
19 maja 2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Polska statystyka publiczna, wypełniając swoje krajowe i międzynarodowe zobowiązania, przeprowadza raz na 10 lat najważniejsze badanie statystyczne, którym jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Dostarcza ono nie tylko unikalnej wiedzy o strukturze demograficznej i społecznej ludności, rodzinach i gospodarstwach domowych, aktywności zawodowej i warunkach mieszkaniowych, ale także stanowi podstawę wielu badań społecznych, planów i analiz strategicznych, w tym dotyczących przemian demograficznych czy liczby i sytuacji osób niepełnosprawnych w okresach międzyspisowych. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się 
1 kwietnia i potrwa do 30 września 2021 r.

spis.gov.pl