OBCHODY 100-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OSTRZESZOWIE
28 maja 2022
OBCHODY 100-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OSTRZESZOWIE

- Chciałbym razem z wami dzisiaj modlić się, byśmy umieli młodym towarzyszyć w rozwoju ich talentów, a przede wszystkim człowieczeństwa - mówił bp Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w kościele pw. NMP Wniebowziętej z okazji obchodów 100-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie.  
W homilii celebrans podkreślał, że w szkole najważniejszy jest konkretny człowiek. – Jakże ważne jest, żebyśmy patrzyli nie tylko na dużą społeczność, ale widzieli konkretnego człowieka w jego wielowymiarowości na tym etapie życia, w którym właśnie się znajduje – powiedział bp Bryl. Akcentował, że szkoła jest ważnym środowiskiem, w którym pomaga się młodym odkrywać siebie, odkrywać talenty, uzdolnienia. Zwracając się do uczniów za papieżem Franciszkiem zachęcał, aby zeszli z kanapy. - Chciałbym was zaprosić, abyście dobrze podjęli ten czas, by on potem zaowocował w dorosłym życiu – zaznaczył kaznodzieja. Przekonywał, że jubileusz to czas do refleksji, ale także nabrania sił i ruszenia na przód. - Chcemy dzisiaj wspominać, chcemy poznawać historię, ale też chcemy cieszyć się tym dziedzictwem po to, żeby z dobrym duchem i nowymi siłami ruszyć w to wszystko, co przed nami – mówił biskup kaliski. Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali: ks. prał. Leszek Szkopek, proboszcz parafii NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie i ks. Tomasz Dytfeld, wikariusz tej parafii. 
Historia obecnego Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie sięga swymi początkami drugiej połowy 1919 lub pierwszej połowy 1920 r. Szkoła funkcjonowała wówczas pod nazwą Państwowa Dokształcająca Szkoła Przemysłowa. Przez cały okres międzywojenny szkoła podnosiła poziom kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego.  
Okres dynamicznego rozwoju przerwała II wojna światowa. W latach 1939 – 1945 w murach szkoły znajdował się oflag dla jeńców wojennych, spośród których najliczniejsi byli jeńcy norwescy. Szkoła uległa spaleniu 21 stycznia 1945 r. podczas wyzwalania Ostrzeszowa przez Armię Czerwoną.  Oficjalnie nauka w szkole ruszyła 7 maja 1945 r. Przez pierwsze lata powojennej odbudowy uczniowie pobierali naukę w różnych budynkach na terenie miasta. W 1947 r. szkoła otrzymała nazwę: Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Rok 1951 uznaje się za datę powstania Zasadniczej Szkoły Budowlano – Drzewnej o dwuletnim cyklu nauczania. Dwa lata później szkoła zmienia nazwę na Zasadniczą Szkołę Drzewną. W latach 50 i 60-tych w szkole uczniowie uczyli się zawodów – stolarz, tapicer, murarz.  Dynamiczny rozwój szkoły przerwał 27 lipca 1963 r. pożar budynków szkolnych. Przez trudne lata odbudowy szkoły uczniowie uczyli się w różnych budynkach ostrzeszowskich. W rocznicę 50-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego szkoła otrzymała imię Powstańców Wielkopolskich i sztandar szkolny.  Przemiany, jakie zaszły w Polsce po 1989 r., wymusiły na szkole przystosowanie się do gospodarki rynkowej. Stale modernizuje się bazę dydaktyczną, zmienia kształcenie zawodowe, przystosowując je do rynku pracy. Wejście do Unii Europejskiej w 2004 r. otwarło przed szkołą nowe możliwości współpracy ze szkołami w Austrii, Niemczech, Czechach, Turcji i Finlandii.  

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI 
 

Relacja  Radio Rodzina oraz KAI