Obchody 350. rocznicy śmierci o. Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach
20 maja 2023
O. Augustyn Kordecki był Bożym szaleńcem, ale zarazem wielkim realistą - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w ramach obchodów 350. rocznicy śmierci obrońcy Jasnej Góry, który pochodził z Iwanowic.
Obchody 350. rocznicy śmierci o. Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach

Obchody 420. rocznicy urodzin i 350. rocznicy śmierci paulina o. Kordeckiego rozpoczęła Msza św. w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach.

W homilii celebrans wskazywał, że o. Kordecki to bardzo skromny i pobożny mnich, a z drugiej strony człowiek doskonale wykształcony. – Był człowiekiem wielkiej wiary i zawierzenia Matce Bożej, a jednocześnie człowiekiem wielkiego rozmachu i bardzo głębokiej myśli, a przede wszystkim wielkim patriotą – powiedział kaznodzieja.

Podkreślił, że paulin zasłynął z obrony Jasnej Góry. Dodał, że to o. Kordecki przygotował mury jasnogórskie do obrony, a cudowny obraz postanowił zabezpieczyć przed znieważeniem i zniszczeniem poprzez przeniesienie go w bezpieczne miejsce – na Śląsk, do klasztoru ojców paulinów do Mochowa.

Stwierdził, że o. Kordecki był Bożym szaleńcem, ale zarazem wielkim realistą. - O. Augustyn zmobilizował swoich współbraci do intensywnej modlitwy i do bohaterskiej odwagi z gotowością złożenia w ofierze nawet swojego życia dla obrony świętości miejsca i czci Matki Bożej. Kazał codziennie zapalać pochodnie z jasnogórskiej wieży, by płonące nocami żagwie wołały, że Jasna Góra się broni i czeka na pomoc. Sam dużo modlił się, urządzał procesje eucharystyczne po wałach, a kapeli klasztornej nakazywał grać na wieży maryjne pieśni, aby podnieść na duchu obrońców, a wrogom przypominać, że grodu maryjnego nie zdobędą – zaznaczył biskup kaliski.

Przypomniał słowa kard. Karola Wojtyły z maja 1973 r., kiedy mówił o dziejowym geniuszu o. Kordeckiego, który podejmując bohaterską i heroiczną decyzję o obronie Jasnej Góry zapoczątkował jednocześnie nowego „ducha polskiego", który pomagał Polakom przetrwać w czasie zaborów.

Dodał, że w postaci o. Kordeckiego przyszły papież dostrzegał „splot pokory i wielkoduszności, pokory i heroizmu".

Akcentował, że obrońca Jasnej Góry pomimo wielkich zasług i zdolności odznaczał się ogromną skromnością i pokorą.

- Dzisiaj chcemy wspominać tego wielkiego, pięknego, dobrego, niezwykłego człowieka. Chcemy przypominać sobie jego życie, jego oddanie, ale także chcemy się od niego uczyć głębokiej wiary, mądrego życia, ale także oddania ojczyźnie – zachęcał bp Bryl.

Po poświęceniu pamiątkowej tablicy uczestnicy uroczystości przeszli pod pamiątkowy obelisk znajdujący się przy ul. Garbarskiej 14, w miejscu urodzenia o. Kordeckiego, gdzie złożono kwiaty.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół im. o. Augustyna Kordeckiego, gdzie uczniowie pod kierunkiem nauczyciela religii Justyny Kmieć zaprezentowali patrona szkoły w montażu słowno-muzycznym. Wręczono także nagrody laureatom Gminnego Konkursu Wiedzy o życiu o. Augustyna Kordeckiego.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz rządowych, z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg, parlamentarzyści, władze samorządowe, duchowieństwo z paulinem o. Piotrem Piechockiem, przeorem klasztoru z Wieruszowa, społeczność szkolna.

Uroczystość prowadzili ks. kan. Paweł Jabłoński, proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach i Janina Nowak, dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach

Klemens Kordecki urodził się 16 listopada 1603 r. w Iwanowicach koło Kalisza przy ul. Garbarskiej 14. W kościele parafialnym znajduje się zabytkowa chrzcielnica (datowana na 1460 rok), w której prawdopodobnie został ochrzczony. Uczył się w miejscowej szkole parafialnej, a następnie w gimnazjum jezuitów w Kaliszu. Potem ukończył 3-letnie studia w Kolegium Jezuitów w Kaliszu i 4-letnie teologiczne w Poznaniu.

Mając 29 lat pielgrzymował pieszo z Kalisza na Jasną Górę. Wiele wskazuje na to, że ta piesza pielgrzymka zadecydowała o jego powołaniu do zakonu paulinów. W uroczystość św. Józefa 1633 r. otrzymał habit zakonny na Jasnej Górze, otrzymując imię zakonne Augustyn. Rok później, w święto Zwiastowania Matki Bożej złożył swoje pierwsze śluby zakonne. 15 kwietnia 1634 r. przyjął w Gnieźnie święcenia diakonatu, a już 10 czerwca otrzymał święcenia kapłańskie z rąk prymasa abpa Jana Wężyka.

Pełnił obowiązki przeora w Wieluniu (dwukrotnie), Wielgomłynach, Oporowie, Pińczowie, sześć razy był przeorem Jasnej Góry, trzy razy prowincjałem polskiej prowincji paulinów.

W nocy z 26 na 27 grudnia 1655 r. Szwedzi odstąpili od oblężenia Jasnej Góry, które trwało 40 dni. Działo się to podczas potopu szwedzkiego, kiedy na czele jasnogórskiego klasztoru stał o. Augustyn Kordecki.

Zmarł 20 marca 1673 roku w klasztorze ojców paulinów w Wieruszowie.

Na cześć obrońcy Jasnej Góry wzniesiono wiele pomników. Najokazalszy z 1859 r. dłuta Henryka Stattlera znajduje się na Jasnej Górze. Bohaterski paulin ma swoje pomniki także w diecezji kaliskiej. W Szczytnikach przy drodze prowadzącej do Kalisza ufundowano pomnik kamienny, który 30 października 1938 r. poświęcił kard. August Hlond w obecności marszałka Polski Rydza-Śmigłego. W czasie okupacji Niemcy zniszczyli ten kamienny monument, pozostawiając jedynie granitowe ogrodzenie. Staraniem przeora Jasnej Góry o. Konstancjusza Kunza przy współpracy z proboszczem Iwanowic ks. Janem Kaliszewskim został postawiony w Szczytnikach nowy pomnik wg projektu Leona Machowskiego z Warszawy. Poświęcił go 19 września 1982 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp.

Już przed II wojną światową mieszkańcy Iwanowic pragnęli uczcić swojego rodaka snując plany o wybudowaniu szkoły podstawowej, której patronem miał być o. Kordecki. Poświęcenie kamienia węgielnego pod szkołę odbyło się tego samego dnia, kiedy odsłonięto pomnik, czyli 30 października 1938 r. Aktu tego dokonał bp Karol Radoński. Marzenia o nowym budynku szkoły udaremniła II wojna światowa. Na długie lata zawieszono myśl o nadaniu pierwotnego imienia szkole. Udało się to dopiero w 1999 r. 19 maja biskup kaliski Stanisław Napierała, wizytując parafię, poświęcił tablicę z imieniem szkoły, umieszczoną na frontowej ścianie budynku. Od tego dnia szkoła nosi imię o. Augustyna Kordeckiego.

W 2003 r. z okazji 330. rocznicy śmierci i 400. rocznicy urodzin o. Kordeckiego zrodził się pomysł, aby w miejscu urodzenia wznieść obelisk upamiętniający to wydarzenie. 17 maja 2003 r. dokonano odsłonięcia obelisku przy ul. Garbarskiej 14, a poświęcił go ówczesny proboszcz parafii ks. Jerzy Salomon. Na zakończenie uroczystości związanych z obchodzonymi rocznicami 16 listopada bp Stanisław Napierała poświęcił rzeźbę przedstawiającą ks. Kordeckiego umieszczoną na placu przy kościele. Rok później nadano szkole sztandar i opracowano hymn nawiązujący do osoby patrona placówki.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI