Obchody Dnia Judaizmu w Kaliszu
15 stycznia 2024
Obchody Dnia Judaizmu w Kaliszu

Modlitwa o pokój słowami Biblii i wykład „Biblia w epitafiach macew” złożą się na kaliskie obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. Spotkanie odbędzie się 17 stycznia w auli Domu Pielgrzyma przy Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Początek o godz. 18.00.

W tym roku w Polsce obchodzony będzie XXVII Dzień Judaizmu pod hasłem „Szalom/Pokój – dar Boga”. Ustanowiony przez Episkopat Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa.

Tegoroczny Dzień Judaizmu wypełniony będzie modlitwą o pokój.

- Tym razem pochylamy się nad tematem pokoju, który jest tak bardzo ważny wobec toczącej się wojny w Ziemi Świętej. Chcemy prosić dobrego Boga, aby mieszkańcy tamtych terenów mogli żyć w pokoju i ładzie. Boży pokój to także dar dla każdego i każdej z nas, dlatego ten dar jest wszystkim nam potrzebny – powiedział KAI biskup kaliski Damian Bryl.

Pasterz Kościoła kaliskiego dodał, że Dzień Judaizmu jest ważnym dniem w Kaliszu, ponieważ przed II wojną światową Żydzi stanowili 1/3 mieszkańców miasta. – W tym dniu oprócz modlitwy o pokój i refleksji nad dziedzictwem starotestamentalnym, my chrześcijanie spotykamy się, aby wspominać tych, którzy tworzyli nasze miasto, a były to także osoby pochodzenia żydowskiego. Ważne dzisiaj dla naszej tożsamości jest poznanie tej historii, szacunek oraz przekazanie tego dziedzictwa następnym pokoleniom – podkreślił bp Bryl.

Po modlitwie o pokój słowami Biblii wykład nt. „Biblia w epitafiach macew” wygłosi dr Krzysztof Morta z Uniwersytetu Wrocławskiego.

- W drugiej części będziemy chcieli przybliżyć świat judaizmu, a służyć będzie temu wykład dra Krzysztofa Morty, człowieka, który zajmuje się nie tylko kulturą łacińską i śródziemnomorską, ale także historią Żydów Wielkopolski południowej. Podejmujemy temat, który będzie przedstawiał nam tradycje związane z cmentarzami żydowskimi, a ściślej mówiąc pozwoli nam spojrzeć na macewy – nagrobne kamienie, na których przedstawiona jest nie tylko historia ludzi spoczywających na cmentarzach, ale bardzo często zawarte są motywy biblijne, które tych ludzi charakteryzują. Wykład przybliży owe biblijne motywy znajdujące się na kamiennych macewach tak, byśmy nawiedzając któryś z żydowskich cmentarzy mogli te napisy, informacje zawarte na macewach odczytać – zaznaczył biblista ks. dr Krzysztof Kowalik.

Spotkanie ma charakter otwarty.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI