Odpust Opieki św. Józefa
02 czerwca 2024
- Chcemy prosić św. Józefa, by pomógł nam w każdym czasie i w każdych okolicznościach szanować każdego człowieka – mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył sumie odpustowej ku czci Opieki Świętego Józefa.Odpust połączono z27. rocznicą wizyty Jana Pawła II w Kaliszu, która miała miejsce 4 czerwca 1997 r.
Odpust Opieki św. Józefa

Witając przybyłych na uroczystości odpustowe ks. prał. Jacek Plota przypomniał, że początki odpustu Opieki św. Józefa sięgają połowy XVIII w., kiedy to rajcy miasta Kalisza po raz pierwszy udali się przed Cudowny Obraz św. Józefa, aby błagać go o opiekę, by chronił gród od klęsk i nieszczęść. Do tradycji powrócono 32 lat temu.

W homilii biskup kaliski zaznaczył, że kaliski wizerunek św. Józefa zaprasza do dojrzałości i odpowiedzialności. - Józef był człowiekiem bardzo dojrzałym w swoim człowieczeństwie, w byciu ojcem i w trosce o swoją małżonkę. O taką odpowiedzialność warto, żebyśmy się modlili, ale także starali. Święci są po to, żeby nas do czegoś mobilizować, do czegoś nas poruszać. Podejmijmy to dzisiejsze poruszenie – powiedział celebrans.

Odwołując się do dzisiejszej Ewangelii podkreślił, że dla Jezusa zawsze ważny jest człowiek, szczególnie ten, który jest w trudnej sytuacji, który jest cierpiący, który może jest bezradny wobec swego cierpienia. 

Wspominając 27. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Kaliszu wskazywał, że dla papieża temat godności człowieka był bardzo istotny. –„ Okiem wiary w sposób szczególnie wyraźny możemy dostrzec nieskończoną wartość każdej ludzkiej istoty. Ewangelia, głosząc dobrą nowinę o Jezusie jest również dobrą nowiną o człowieku, o jego wielkiej godności. Uczy wrażliwości na człowieka. Na każdego człowieka” – cytował homilię papieską z Kalisza.

Zaznaczył, że odniesienie do godności człowieka w swoich wypowiedziach poruszali także Benedykt XVI i Franciszek. –„ Ekonomia i finanse nie istnieją dla samych siebie, są one jedynie narzędziem, środkiem. Ich jedynym celem jest osoba ludzka i jej pełna realizacja w godności. Jest jedyny kapitał, który trzeba zachować” – cytował Benedykta XVI.

Akcentował, że według papieża Franciszka źródłem ludzkiej godności i braterstwa jest Ewangelia Jezusa. –„To, że każdy człowiek posiada niezbywalną godność jest prawdą, która odpowiada ludzkiej naturze, niezależnie od wszelkich przemian kulturowych” – przytoczył słowa Franciszka.

Stwierdził, że jeżeli uznajemy godność każdego to pierwszym naszym działaniem jest zawsze szacunek. - Mamy zatem do czynienia z prawdą uniwersalną, którą wszyscy musimy uznać za podstawowy warunek, aby nasze społeczeństwa były bardziej sprawiedliwe, pokojowe, zdrowe i ostatecznie autentycznie ludzkie – powiedział bp Bryl.

Po komunii św. biskup kaliski Damian Bryl w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa odmówił akt zawierzenia diecezji kaliskiej i miasta Kalisza św. Józefowi. Patronowi zawierzyli się także prezydent Kalisza Krystian Kinastowski i starosta powiatu kaliskiego Jan Adam Kłysz.

Na uroczystości licznie przybyli kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Kalisza i starostą powiatu kaliskiego, organizacji kościelnych i społecznych, uczelni i szkół, a także II Diecezjalna Pielgrzymka Rowerowa oraz pielgrzymi z różnych stron diecezji. 

Uroczystość uświetniły Chór Bazyliki Kaliskiej i Orkiestra Dęta „Gród nad Prosną”.

Po Mszy św. biskup, kapłani i wierni przeszli pod figurę św. Jana Pawła II, gdzie odmówiono modlitwę i złożono kwiaty.

Wieczorem w Narodowym Sanktuarium św. Józefa Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczął się Dzień Życia i Rodziny. Po Eucharystii odbył się Koncert „Jezus, Maryja, Józef” w wykonaniu Jakuba Tomalaka z zespołem KWU. 

W Narodowym Sanktuarium św. Józefa znajduje się cudowny obraz Świętej Rodziny nieznanego autora, namalowany ok. 1673 r., w którym szczególną cześć odbiera św. Józef. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 r. 

W 1985 r. miała miejsce rekoronacja obrazu Świętej Rodziny i IV Międzynarodowy Kongres Józefologiczny. 

25 marca 1992 r. św. Józef został patronem nowo utworzonej diecezji kaliskiej. 

Największym wydarzeniem w historii była wizyta Jana Pawła II 4 czerwca 1997 r., który zawierzył św. Józefowi wszystkie polskie rodziny oraz sprawę ochrony życia nienarodzonych zarówno w Polsce jak i na świecie.

W dniach 27 września – 4 października 2009 r. odbył się w Kaliszu X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.

Ostatnim dziełem związanym ze św. Józefem Kaliskim jest film „Opiekun”, którego premiera odbyła się 24 lutego 2023 r. w Kaliszu. 

Jeszcze w tym roku w parku miejskim przy kaliskiej bazylice powstanie Ogród św. Józefa, gdzie ustawione zostaną stacje ukazujące radosne i bolesne wydarzenia z życia św. Józefa. Będą one odwoływać się do nabożeństwa do siedmiu radości i siedmiu smutków św. Józefa.

Św. Józef jest patronem mediów diecezjalnych: Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej „Opiekun”, Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej i Telewizji Internetowej „Dom Józefa”, a także funkcjonującej od 2017 r. szkoły – Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej w Kaliszu.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI