TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie najpiękniejszym darem Boga” Implikacje normatywne godności nienarodzonego dziecka i jego rodziców.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie najpiękniejszym darem Boga” Implikacje normatywne godności nienarodzonego dziecka i jego rodziców.

W trakcie VI pielgrzymki do Ojczyzny, 4 czerwca 1997 r., Jan Paweł II nawiedził Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu,  w którym wygłosił jedno z najważniejszych przesłań do rodaków o godności nienarodzonego dziecka i godności poczynających dziecko rodziców. W 25. rocznicę tego wydarzenia Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z diecezją kaliską przygotowuje Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. "Życie najpiękniejszym darem Boga. Implikacje normatywne godności nienarodzonego dziecka i jego rodziców". Sympozjum planowane jest na piątek, 3 czerwca 2022 r. Obrady odbędą się w formie stacjonarnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu. Dom Józefa - Telewizja Diecezji Kaliskiej przeprowadzi transmisję internetową konferencji na stronie: domjozefa.tv. Sympozjum rozpocznie Msza święta celebrowana pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kaliskiej, JE bpa dr. Damiana Bryla. Tematyka wystąpień prelegentów podejmuje tytułowe zagadnienie sympozjum z perspektywy filozoficznej, biblijnej, mariologicznej, józefologicznej, pastoralnej i psychospołecznej. W obradach wezmą udział reprezentanci siedmiu ośrodków naukowych, diecezjalnych i ogólnopolskich struktur duszpasterstwa rodzin oraz organizacji i ruchów pro-life. Zadania przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji pełni ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF, prodziekan ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Patronat medialny nad konferencją sprawują: Telewizja Trwam, Radio Maryja, Nasz Dziennik, Dom Józefa, Radio Rodzina, Dwutygodnik Opiekun, TVP3 Poznań, Radio Poznań.

Powrót do listy