TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Ogólnopolskie obchody Dnia Leśnika

Ogólnopolskie obchody Dnia Leśnika

- Odwołujmy się do Bożego porządku, żebyśmy to, co otrzymaliśmy od Stwórcy umieli w jak najlepszym stanie przekazać nowym pokoleniom - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który z okazji Dnia Leśnika przewodniczył Mszy św. w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Gołuchowie.  
Na początku Eucharystii wprowadzono relikwie św. Gwalberta, patrona leśników. W homilii celebrans akcentował, że świat został stworzony przez Boga, a  człowiek obdarzony inteligencją musi szanować prawa natury. - Dzieło stworzenia to wspólne dziedzictwo, które trzeba szanować i mądrze podejmować. Ziemia jest wspólnym dziedzictwem, którego owoce powinny służyć wszystkim. Dla ludzi wierzących staje się to kwestią wierności wobec Stwórcy, ponieważ Bóg stworzył świat dla wszystkich – powiedział biskup kaliski. Dziękował leśnikom za ich pracę. - Jesteśmy świadomi, że wasza praca często nie jest łatwa. Czasami wiąże się z różnymi zagrożeniami. Chcemy prosić dobrego Boga o bezpieczeństwo, o potrzebne siły, ale nade wszystko chcemy modlić się dzisiaj o ducha roztropności i odpowiedzialności, abyście wiedzieli jak dzieło, które otrzymaliśmy od Pana Boga chronić i rozwijać – podkreślał kaznodzieja. Zachęcał leśników, aby mądrość do działania czerpali z Bożego Słowa. – Ważne jest, aby Biblia była ważnym odniesieniem dla was, w waszych różnych decyzjach i wyborach, które podejmujecie. Pan Bóg chce, żebyśmy żyli według zasad, które On nam zostawił. Odwołujmy się proszę do tego Bożego porządku, bo to jest najlepsza reguła i najlepszy projekt, żebyśmy to, co otrzymaliśmy umieli w jak najlepszym stanie przekazać nowym pokoleniom – mówił bp Bryl.  Po Mszy św. na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie 
biskup kaliski poświęcił tryptyk z wizerunkami świętych: Franciszka, Huberta i Gwalberta. Obchody Dnia Leśnika poprzedziła nowenna do św. Gwalberta, patrona leśników. Podczas oficjalnych uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i Kordelasy leśnika polskiego, najwyższe leśne odznaczenia. Razem z bracią leśną świętowali: minister Edward Siarka, nadzorujący Lasy Państwowe w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych, parlamentarzyści, księża kapelani diecezjalni leśników, przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z leśnictwem. 
Dzień Leśnika w zamierzeniach jest świętem branżowym, dedykowanym pracownikom leśnictwa. Jego datę ustalono na 12 lipca, kiedy w Kościele katolickim wspomina się osobę św. Jana Gwalberta. Ten średniowieczny święty żył na przełomie X/XI w. w Toskanii. Zasłynął jako twórca wspólnoty monastycznej, która przyjęła nazwę wallombrozjan. Mnisi opiekowali się okalającym klasztor lasem. Jana Gwalberta ustanowił oficjalnym patronem leśników, strażników leśnych i wszystkich ludzi lasu w 1951 r. papież Pius XII. Atrybutem patrona leśników jest krzyż w dłoni, czasem trzyma w ręku sadzonkę drzewa liściastego. 
Ośrodek Kultury Leśnej (OKL) w Gołuchowie działa w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Jako samodzielna jednostka organizacyjna został powołany w grudniu 1986 r., jednak pierwsze kroki w kierunku jego utworzenia poczyniono już w latach 70. XX wieku, kiedy to zapadła decyzja o lokalizacji Muzeum Leśnictwa na terenie dziewiętnastowiecznego założenia zamkowo-parkowego w Gołuchowie. Dyrektorem ośrodka jest Ewa Jedlikowska. 

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI 

Relacja dostępna na stronie Radia Rodzina oraz KAI
 

Powrót do listy