Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu
11 maja 2024
Po raz 55. odbyło się w Kaliszu Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne, w którym wzięli udział znakomici prelegenci. Wykłady poprzedziła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice sprawowana przez biskupa kaliskiego Damiana Bryla.
Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu

W homilii celebrans starał się odpowiedzieć na pytanie: na czym polegało szczęście św. Józefa? - Józef odkrył, że szczęście człowieka polega na wypełnieniu tego, co chce Pan Bóg, ponieważ On ma najlepszy program na nasze życie. Być szczęśliwym jak Józef to iść drogą wypełniania woli Bożej, to znaczy zgodzić się także na to, że nie zawsze będzie miło i przyjemnie. W życiu Józefa było wiele bardzo trudnych momentów, ale dziś jesteśmy głęboko przekonani, że był szczęśliwym człowiekiem – mówił bp Bryl.

Na wykłady zaproszono uczestników do Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

Rozpoczynając sympozjum ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego wskazał, że imię Józef oznacza tego, który zamyka bramę przed złem, ale także tego, który daje chleb życia. – Św. Józef jest patronem kapłanów i nadzwyczajnych szafarzy komunii św., którym Pan Bóg powierzył rozdawanie chleba życia – mówił józefolog.

Stwierdził, że wiek XX i XXI to złoty czas józefologii, ponieważ powstaje bardzo dużo publikacji o św. Józefie i Kościół oficjalnie zawiera głos przez swoje dokumenty wskazując na św. Józefa jako patrona na trudne czasy.

W słowie wstępnym biskup kaliski akcentował, że celem tego sympozjum jest to, aby lepiej Józefa poznać, bardziej jeszcze pokochać i naśladować. – Ważne jest, żeby kształtować zdrową pobożność józefową, żeby nasza więź z Józefem była w prawdzie. Chcemy Józefa naśladować w jego dobrym, oddanym Bogu życiu i dlatego potrzebujemy formacji – powiedział duchowny.

Przekonywał, że św. Józef był człowiekiem spójnym, że jego codzienność była spójna z jego duchowością. – W naszym życiu często zdarza się tak, że pobożność, wiara idą w jedną stronę, a nasze wybory w drugą stronę. Chciałbym zaprosić do formacji spójności życia – wskazał biskup kaliski.

Zachęcał, aby sympozja były przestrzenią szukania sposobu mówienia o św. Józefie dzisiaj.- Bardzo chciałbym, żebyśmy szukali sposobów jak mówić o Józefie, żeby był bardziej znany, kochany i naśladowany. Proszę szukajmy języka, który będzie językiem nie tylko prezentującym, ale także przekonującym, poruszającym, otwierającym – stwierdził duchowny.

Pierwszy wykład nt. „Maryja i Józef – niezwykłe małżeństwo” wygłosił dr hab. Mieczysław Guzewicz, który podkreślał, że głównym źródłem szczęścia św. Józefa było jego małżeństwo z Maryją. Ubolewał, że Maryja i Józef często przedstawiani są oddzielnie. - Nie ma Józefa bez Maryi i nie ma Maryi bez Józefa, dlatego zawsze powinniśmy wzywać orędownictwa małżonków Maryi i Józefa – podkreślał prelegent.

Zauważył, że obecnie mamy kryzys demograficzny i spadek małżeństw zawieranych sakramentalnie. Zachęcał do modlitwy do Maryi i Józefa, aby zatrzymali te katastrofalne skutki dla Polski i świata.

W kolejnym wykładzie „Czy św. Józef był filozofem?” redemptorysta o. dr Marek Raczkiewicz akcentował, że filozof miłuje prawdziwą mądrość i nieustannie jej poszukuje i dlatego św. Józefa można nazwać filozofem.

Z kolei ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski oraz ks. Jakub Bogacki z Uniwersytetu San Damaso w Madrycie zaprezentowali książkę „Pielgrzymka wiary ze św. Józefem”.

Wykłady wygłosili także ks. prof. KUL dr hab. Adam Rybicki, i ks. dr Michał Łukaszczyk.

Organizatorami sympozjum są: Polskie Studium Józefologiczne w Kaliszu i Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu.

Kalisz ze względu na znajdujący się tam cudowny obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego. 

Zamysł założenia studium powziął wielki eklezjolog i mariolog bp Antoni Pawłowski. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Kolejni prezesi to: ks. dr Stanisław Rumiński, ks. prof. Wojciech Hanc, ks. dr Krzysztof Konecki, ks. dr Władysław Czamara. Od 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń.

Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym. Józefologowie polscy brali udział we wszystkich dotychczasowych sympozjach narodowych, zwanych często kongresami, które zaczęto organizować po Soborze Watykańskim II. 

Na przełomie września i października 2009 r. w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny i zostało oddane do użytku Centrum Józefologiczne.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI