Opłaty
27 października 2020
Opłaty

Wpłaty od słuchaczy (200 zł/m.c) i od parafii posyłającej (100 zł/m.c) za naukę w Diecezjalnym Studium Organistowskim im. św. Cecylii w Kaliszu dokonujemy przelewem na konto

Nazwa:
KURIA DIECEZJALNA
UL. WIDOK 80-82
62-800 KALISZ

Nr konta:
88 1020 2212 0000 5802 0306 1413

Kwota:      
300 zł/m.c

Tytuł:
Imię i nazwisko, parafia, za jaki miesiąc

Np.: Jan Kowalski, Jana Pawła II w Kaliszu, wrzesień 2020

 

Dziękujemy za terminowe wpłaty, co pozwala nam normalnie funkcjonować w naszym Studium Organistowskim

ks. dr Zbigniew Cieślak
Delegat Biskupa Kaliskiego
ds. Studium Organistowskiego