Organizacja pracy Kurii Diecezjalnej w dniach 16-29 marca 2020 roku
15 marca 2020

Ze względu na zalecenia władz sanitarnych w związku ze stanem epidemicznym informuję, że Kuria Diecezjalna w dniach 16-29 marca 2020 r. ogranicza przyjmowanie interesantów, tak duchownych, jak świeckich. 
Wszelkie sprawy należy przekazywać drogą telefoniczną w godz. 9-13 (62 766 07 11), mailową (kuria@kalisz.opoka.org.pl) lub za pośrednictwem poczty. Będą one rozpatrywane na bieżąco.

Jednocześnie informuję, że 19 marca br. z racji uroczystości św. Józefa, patrona diecezji, Kuria Diecezjalna będzie nieczynna.

ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii