Oświadczenie przedstawicieli Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Kaliszu
13 listopada 2021

Kalisz od wieków był miastem wielu religii i kultur, które współistniały, szanowały się oraz ubogacały. To dziedzictwo jest dziś dla nas – mieszkańców Kalisza – ważne i stanowi fundament, na którym budujemy dobre relacje między nami oraz pobudza nas do współpracy dla dobra naszej małej ojczyzny ziemi kaliskiej. 

Wydarzenia z 11 listopada br., jakie miały miejsce w naszym mieście, są bolesne, gdyż podważają podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie jak wzajemny szacunek, dialog i współpraca. Incydent spalenia Statutu Kaliskiego uderza w szczególny sposób w społeczność żydowską. Jest on przejawem antysemityzmu. Wyrażamy nasze współczucie wobec wszystkich osób które to zdarzenie szczególnie dotyka i rani.

Jako chrześcijanie różnych wyznań i wspólnot kościelnych współistniejących w Kaliszu chcemy budować teraźniejszość i przyszłość naszego Miasta i naszej Ojczyzny w duchu Ewangelii, miłości bliźniego i wzajemnego szacunku. 

Kalisz, 13.11.2021

Duchowni Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Kaliszu 

Biskup Damian Bryl – Kościół Rzymskokatolicki

Ks. Julian Kopiński – Kościół Polskokatolicki – w imieniu Oddziału Kaliskiego Polskiej Rady Ekumenicznej

Ks. Michał Kühn – Kościół Ewangelicko – Augsburski 

Ks. Mirosław Antosiuk – Kościół Prawosławny 

Ks. Roman Woznyak- Kościół Greckokatolicki 

Pastor Jerzy Rycharski – Kościół Boży w Chrystusie

Pastor Andrzej Stawikowski – Kościół Słowa Bożego