Oświadczenie Rzecznika prasowego Diecezji Kaliskiej w sprawie artykułu ,,Nowy Biskup, stare metody’’
04 września 2021

Diecezja Kaliska odnosząc się do tekstu „Nowy biskup, stare metody”, zamieszczonego w piątek 3.09.br., na portalu internetowym poznan.wyborcza.pl, wyraża sprzeciw wobec tej publikacji zawierającej nieprawdziwe informacje.

Sprawa dotyczy księdza, który został już osądzony w procesie karnym i skazany. Przeciwko Diecezji Kaliskiej został wniesiony pozew o zapłatę. Proces cywilny w tej sprawie jeszcze się nie rozpoczął. Sąd wezwał Diecezję, by „przedłożyła do akt sprawy dokumentację związaną z przebiegiem posługi kapłańskiej księdza (…) oraz podania, czy składano na niego skargi i jakiego rodzaju”.

Pełnomocnik strony kościelnej przedstawił stanowisko wskazujące, że akta wcześniej udostępnione prokuratorowi przez Diecezję i uwzględnione w uzasadnieniu wyroku przez Sąd, zawierają informacje dotyczące przebiegu posługi kapłańskiej księdza i jako akta sprawy karnej mogą być wykorzystane w postępowaniu cywilnym.

Diecezja nie odmówiła przekazania dokumentacji. W myśl postanowień Konkordatu, Kościół posiada autonomię i prawo decydowania o swoich archiwach, jeżeli nie jest to ze szkodą dla postępowania. Dotąd nie było takiej praktyki w procesie cywilnym. Jeśli jednak Sąd uzna, że przekazanie mu akt jest niezbędne do prowadzenia postępowania to Diecezja Kaliska jest gotowa do współpracy i udostępnienia niezbędnych dokumentów.

Nieprawdziwa jest również informacja zawarta w artykule dotycząca wcześniej prowadzonych mediacji. W czynnościach przedprocesowych i procesowych Diecezję Kaliską reprezentuje pełnomocnik, ustanowiony zgodnie z przepisami prawa, który podczas mediacji przekazał zaproszenie Biskupa na spotkanie, co pozostało bez odpowiedzi.

Na pytania autora tekstu została udzielona odpowiedź, że Diecezja nie odmówiła i nie odmawia współpracy z Sądem, co w tekście zostało przemilczane. Pominięto także fakt, że dziennikarz zwracający się z zapytaniem do Rzecznika prasowego otrzymał numer kontaktowy do pełnomocnika diecezji, który był gotowy wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Niestety autor tekstu nie skorzystał z możliwości weryfikacji stanowiska drugiej strony.

Ks. Michał Włodarski, rzecznik prasowy.