Pielgrzymka dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej i ich bliskich do Włoch i Austrii 1-7.07.2023 r.
01 lipca 2023

PIELGRZYMKA DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ I ICH BLISKICH DO WŁOCH I AUSTRII

„Śladami cudów eucharystycznych”

1-7.07.2023