VII Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu
11 marca 2023
VII Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu