Poświęcenie kościoła w Wojkowie
31 października 2022
Poświęcenie kościoła w Wojkowie

Bp Bryl: świątynia jest miejscem niezwykłego spotkania z Panem

- Zatroszczmy się o tych, którzy jeszcze nie odkryli piękna spotkania z Panem Jezusem - mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas uroczystości poświęcenia odnowionego kościoła NMP Niepokalanie Poczętej w Wojkowie.

W homilii biskup kaliski wskazał, że w Kościele w ostatnią niedzielępaździernika wspomina się konsekrację kościołów. – Dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ wspominamy kościoły, które były oddane Panu Bogu, a w których na co dzień modlimy się – powiedział kaznodzieja.

Dziękował proboszczowi i wiernym za troskę o świątynię i zaangażowanie w jej remont mimo tak trudnych czasów.

Akcentował, że świątynia jest po to, aby mogło dokonać się w niej spotkanie z Panem Jezusem. – Często jest tak, że tyle różnych spraw przenika nasze głowy i serca, a Pan Jezus jest gdzieś daleko, jakby był nieważny. Chciejmy dzisiaj prosić o to, żeby Duch Święty odnowił w nas pragnienie spotkania z Panem Jezusem – zaznaczył celebrans.

Prosił proboszcza i parafian, aby zatroszczyli się o to, by ta świątynia zawsze była pełna osób modlących się. - Zaproście do tej świątyni tych, którzy o tym miejscu zapomnieli. Proszę szukajmy razem sposobów, aby przekonać ludzi, żeby tu przyszli i razem z nami się modli – podkreślał bp Bryl.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się ks. kan. Ryszard Krakowski, proboszcz parafii NMP Niepokalanie Poczętej w Wojkowie, ks. kan. Jerzy Mikołajewski, dziekan dekanatu błaszkowskiego i licznie zgromadzeni parafianie.

Parafię w Wojkowie erygowano na początku XV w. Najpierw parafialny kościół był pod wezwaniem św. Tekli, potem św. Małgorzaty. Z 1411 r. pochodzi wzmianka o pierwszym wojkowskim proboszczu Adamie i brzmi ona: „Adamus plebanus de Woykow

Dzisiejszy kościół parafialny pw. NMP Niepokalanie Poczętej zbudowany został w latach 1904-1908. Świątynię konsekrował w 1908 r. biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki.

Czterokondygnacyjny ołtarz główny w stylu neogotyckim, bogato zdobiony, wysoki, smukły, ze strzelistymi wieżyczkami wykonany został z gipsu nakładanego na drewniany stelaż. Na dole ołtarza głównego umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą „Ostatnią Wieczerzę”, wzorowaną na obrazie Michała Anioła. Na drugiej kondygnacji ołtarza umieszczono w niszach figury:św. Stanisława i św. Wojciecha. Dalej nad nimi znajduje się patronka świątyni, czyli dwumetrowej wysokości figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Powyżej umieszczone zostały figury apostołów: św. Piotra i św. Pawła, a nieco wyżej św. Stanisława Kostki i św. Alojzego. W najwyższej części ołtarza znajduje się dwumetrowa figura Chrystusa z wyciągniętymi do przodu rękoma i sercem z cierniową koroną.

W ciągu ostatnich dwóch lat dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian kościół został gruntownie odnowiony, m.in. odrestaurowany został neogotycki ołtarz.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI