Program przygotowania do sakramentu bierzmowania w diecezji kaliskiej
15 lipca 2022