Publikacja syntezy diecezjalnej - komentarz bp Damiana
01 lipca 2022
Publikacja syntezy diecezjalnej - komentarz bp Damiana

 Na stronie internetowej diecezji kaliskiej dostępna jest synteza diecezjalna sumująca etap diecezjalny synodu o synodalności w diecezji kaliskiej. Dokument opracowano na podstawie syntez ze spotkań synodalnych w diecezji, parafiach, wspólnotach, itp., które odbywały się od października 2021 do maja 2022 roku. 
Biskup kaliski uważa, że czas synodu to czas przypomnienia, że wszyscy w Kościele są ważni. - Kościół jest wspólnotą osób, które uwierzyły w Jezusa, które razem wyznają wiarę i żyją Ewangelią. W tym czasie chcieliśmy sobie przypomnieć, że każdy z nas ma jedyne i niepowtarzalne powołanie, którym może służyć Kościołowi – mówi KAI bp Damian Bryl. Duchowny dziękuje wszystkim osobom, które włączyły się w drogę synodalną. - Dzięki temu usłyszeliśmy wiele głosów ukazujących to co członkowie naszego Kościoła noszą w swoim sercu. Bardzo jestem wdzięczny, że chcieli się tym podzielić. To są ważne dla nas sygnały, które chcemy teraz je podjąć – zaznacza ordynariusz diecezji kaliskiej. Biskup zachęca, aby w każdej parafii działały rady duszpasterska i ekonomiczna. - Kierunkiem, który chcemy w naszej diecezji rozwijać jako kontynuację synodu jest troska o parafialne rady duszpasterskie i ekonomiczne. Chcielibyśmy pomóc księżom proboszczom i wiernym z parafii, żeby te rady były żywymi cząstkami i żeby rzeczywiście wnosiły dobrego ducha w parafii – przekonuje bp Bryl. 
Pierwsze spostrzeżenia synodu doprowadziły do przekonania, że rozmowa o Kościele jest bardzo potrzebna, że odpowiada na głębokie pragnienia związane z przeżywaniem wiary. W oparciu o to dzielenie zostały sformułowane pytania, które stanowiły punkt wyjścia do konsultacji synodalnych. Główne pytanie dotyczyło tego kim jestem i jak czuję się w Kościele? Co dostarcza mi najwięcej radości, a co zasmuca? Czego najbardziej mi brakuje?  
Każda parafia została zobowiązana do zorganizowania własnego parafialnego zespołu synodalnego, tak, aby zaangażować jak najwięcej osób. To właśnie udział świeckich z tych zespołów miał pozwolić dotrzeć do peryferii.  Zadaniem zespołów było przygotowanie w parafiach spotkania synodalnego, które miało formę realnego spotkania. Zalecono, aby odbyły się trzy takie konsultacje, każde poprzedzone adoracją Najświętszego Sakramentu.  
W skali diecezji w synodzie uczestniczyło ok. 0,2% mieszkańców. Na szczególną uwagę zasługuje uczestnictwo osób, którym szczerze zależy na dobru Kościoła. W znacznej mierze są to osoby zaangażowane w działalność parafii, ale nie tylko. Na spotkania synodalne przychodziły również osoby nie związane z żadną wspólnotą czy ruchem. - Mocnym punktem procesu okazali się świeccy koordynatorzy parafialni, którzy podjęli zadanie z wielką odpowiedzialnością, co przyniosło skutek w postaci przeprowadzenia procesu na poziomie parafialnym. Słabym punktem niewątpliwie były trudności w dotarciu do osób z peryferii Kościoła. Smutkiem napawa również fakt, że około 40% parafii nie podjęło drogi synodalnej w swoim środowisku – podkreśla ks. Witold Kałmucki, przewodniczący Diecezjalnej Rady Synodalnej. 
Jak twierdzi duchowny spośród zwrotnych informacji z lokalnych spotkań najbardziej zaskakujące było spostrzeżenie, że część wiernych ma obawy, aby rozmawiać ze swoimi kapłanami na temat wiary. - Wierni oczekują od kapłanów nie tylko czytelnego i przejrzystego świadectwa wiary, fachowości i kompetencji w życiu duchowym. Częstym sygnałem, odzwierciedlającym potrzeby parafian, jest konieczność stałej formacji dorosłych, katechezy wprowadzającej i wyjaśniającej prawdy wiary, dzięki czemu staną się one i bardziej zrozumiałe i bliższe ludzkiej egzystencji – wskazuje ks. Kałmucki. 
Silny akcent w wypowiedziach synodalnych został położony na fundamentalny dla Kościoła wymiar misji, ewangelizacji (reewangelizacji). - Wskazana została potrzeba otwartości na człowieka, niezależnie od jego poglądów; towarzyszenia człowiekowi, zwłaszcza doświadczonego trudnościami, podkreślając konieczność empatii, poświęcenia czasu i uwagi. Misja Kościoła – jak podkreślają uczestnicy synodu – wyraża się także w cierpliwym dialogu i słuchaniu – zauważa ks. Dariusz Kuliński, członek Diecezjalnej Rady Synodalnej. Z analizy wynika, że dla wielu rodziców bolączką jest trudność w przekazaniu wiary swoim dzieciom. Wpływ czynników ze świata jest tak mocny, że trudno przeciwstawić się temu. Poszukiwanie dróg i sposobów ewangelizacji dzieci i młodzieży jest wyzwaniem, któremu nie będzie łatwo sprostać.  
- Wielu ludzi podjęło temat synodu z nadzieją na zmianę. Nie chodzi im jednak o zmiany dotyczące poluzowania norm moralnych, o czym mówi się w mediach. Wiernym zależy przede wszystkim na tym, aby było więcej „Kościoła w Kościele”. Nawet za cenę porzucenia akcyjności i doraźnych działań parafialnych, aby pogłębić pobożność, życie Ewangelią i Eucharystią – akcentuje ks. Kałmucki. Treść całej syntezy dostępna jest na stronie internetowej diecezji kaliskiej. 
 

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI