Rady i kolegia
14 września 2023

Rada Biskupia
bp Damian Bryl - biskup diecezjalny
bp Łukasz Buzun - wikariusz generalny
ks. prałat Zbigniew Cieślak - wikariusz biskupi
ks. kanonik Paweł Guździoł - wikariusz biskupi
ks. kanonik Marcin Papuziński - kanclerz kurii, sekretarz rady

Kolegium Konsultorów (kadencja 20.11.2021 - 19.11.2026)
bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy
ks. prałat Zbigniew Cieślak, wikariusz biskupi
ks. kanonik Paweł Guździoł, wikariusz biskupi
ks. prałat Adam Modliński, prepozyt kapituły katedralnej 
ks. prałat Jacek Plota, prepozyt kapituły kolegiackiej 
ks. kanonik Włodzimierz Guzik, proboszcz
ks. prałat Andrzej Latoń, proboszcz
ks. kanonik Marcin Papuziński, kanclerz kurii

Rada Kapłańska Diecezji Kaliskiej (kadencja 20.11.2021 - 19.11.2026)
Z urzędu: 
bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy
ks. prałat Zbigniew Cieślak, wikariusz biskupi
ks. kanonik Paweł Guździoł, wikariusz biskupi
ks. prałat Adam Modliński, prepozyt kapituły katedralnej 
ks. prałat Jacek Plota, prepozyt kapituły kolegiackiej
ks. kanonik Adam Kosmała, prepozyt kapituły konkatedralnej

Z wyboru: 
ks. Piotr Bamberski, proboszcz
ks. Krzysztof Bucyk SDB, proboszcz
ks. kanonik Włodzimierz Guzik, proboszcz
ks. Przemysław Krzywański, proboszcz
ks. prałat Andrzej Latoń, proboszcz
ks. Rafał Lubryka, proboszcz
ks. kanonik Sławomir Nowak, proboszcz
ks. Piotr Szkudlarek, proboszcz
ks. prałat Jan Wolniak, proboszcz
ks. Adam Zmuda, proboszcz
ks. Rafał Grzęda, wikariusz
ks. Sebastian Kąkol, wikariusz
ks. Paweł Kubiak, wikariusz
ks. Marek Muzyka, wikariusz
ks. Michał Włodarski, wikariusz

Z nominacji:
ks. prałat Jerzy Adamczak
ks. Waldemar Graczyk, wicerektor ASD w Poznaniu
ks. kanonik Bogumił Kempa, wikariusz sądowy
ks. kanonik Piotr Kowalek, dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej
ks. kanonik Marcin Papuziński, kanclerz kurii
o. Janusz Warzocha SJ

Diecezjalna Rada Duszpasterska (kadencja 17.10.2021 - 16.10.2026)
bp Damian Bryl, biskup diecezjalny - przewodniczący
bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy
ks. prałat Zbigniew Cieślak, wikariusz biskupi
ks. kanonik Paweł Guździoł, wikariusz biskupi
ks. Witold Kałmucki, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej
ks. kanonik Włodzimierz Guzik
ks. kanonik Jarosław Kołodziejczak
ks. prałat Leszek Szkopek
ks. Marek Muzyka
ks. kanonik Jarosław Powąska
ks. kanonik Dominik Wodniczak
ks. Daniel Zarębski
s. Renata Hałapacz FMA
o. Grzegorz Słowikowski CP
s. Jaremia Daria Stańska CSFN
o. Waldemar Ułanowicz OFM Conv.
Dominik Antczak
Katarzyna Dudka-Kania
Anna Jędrzejewska 
Piotr Kania
Barbara Kociok
Robert Lis 
Małgorzata Machowicz
Martyna Milewska
Beata Misiek
Marian Rybicki
Jolanta Siwak
Aneta Szmaj

Diecezjalna Rada Ekonomiczna (kadencja 01.05.2021 - 30.04.2026)
ks. Zbigniew Cieślak
ks. Rafał Kopis
ks. Piotr Kowalek
ks. Adam Modliński
ks. Krystian Szenowski
ks. Piotr Wasilewski
s. Alina Andrzyszewska CSFN