TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Rady i kolegia

Kolegium Konsultorów 
bp Łukasz Buzun
ks. prałat Andrzej Latoń 
ks. prałat Jerzy Adamczak
ks. prałat Aleksander Gendera 
ks. prałat Dariusz Smolnik
ks. prałat Adam Modliński 
ks. prałat Jacek Plota
ks. kanonik Krzysztof Nojman
ks. kanonik Jacek Andrzejczak 
ks. proboszcz Witold Kałmucki 
 

Rada Biskupia
bp Damian Bryl - biskup diecezjalny
bp Łukasz Buzun - wikariusz generalny
ks. prałat Zbigniew Cieślak - wikariusz biskupi
ks. kanonik Paweł Guździoł - wikariusz biskupi
ks. kanonik Marcin Papuziński - kanclerz kurii, sekretarz rady

 

Zespół proboszczów konsultorów 
ks. prałat Henryk Orszulak 
ks. prałat Jacek Plota 
ks. prałat Adam Modliński 
ks. prałat Robert Lewandowski 
 

Diecezjalna Rada Duszpasterska 

 

Rada Ekonomiczna
ks. Zbigniew Cieślak
ks. Rafał Kopis
ks. Piotr Kowalek
ks. Adam Modliński
ks. Krystian Szenowski
ks. Piotr Wasilewski
s. Alina Andrzyszewska CSFN

Powrót do listy