S. Franciszka złożyła pierwsze śluby pustelnicze
29 sierpnia 2022
S. Franciszka złożyła pierwsze śluby pustelnicze

Siostra Franciszka złożyła pierwsze śluby pustelnicze podczas Mszy św. w kaplicy Domu Rekolekcyjnego im. św. Jana Pawła II, której przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl. Siostra zamieszka w pustelni na Górze Krzyża Jubileuszowego. Będzie pierwszą pustelniczką w diecezji kaliskiej.

W homilii celebrans podkreślał, że życie pustelnicze jest znakiem prymatu, że Pan Bóg jest pierwszy. – Chcemy modlić się dzisiaj, żeby życie siostry było mocnym znakiem, przypomnieniem dla nas, że Bóg jest pierwszy i nie ma nikogo ani niczego innego ważniejszego – stwierdził bp Bryl. Zaznaczył, że życie pustelnicze naznaczone jest radykalnością. - Ta decyzja siostry ma znamię radykalności. Tą radykalnością naznaczone są śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, a także styl życia, który siostra chce podjąć. Chcemy modlić się, żeby siostrze nie brakło ducha radykalnego – mówił kaznodzieja. Akcentował, że droga miłości, która jest związana z ofiarą to droga ucznia Jezusa. - Jeżeli chcemy kochać radykalnie to nie ma miłości bez ofiary, bez oddania siebie. Słowem związanym z ofiarą jest męczeństwo. Siostra też podejmuje drogę męczeństwa, bo życie pustelnicze w Kościele od początku nazywane jest białym męczeństwem. Chcemy modlić się, żeby siostra umiała ten krzyż dźwigać – powiedział celebrans. Zauważył, że życie pustelnicze w Kościele zawsze było znakiem. - Ten styl życia pustelniczego jest ważny dla nas wszystkich, bo jest znakiem, przypomnieniem prymatu Boga, że On jest najważniejszy. Siostra ma być znakiem wierności. We współczesnym świecie bardzo potrzebujemy takich mocnych, klarownych znaków wierności. Życie siostry ma być przypomnieniem, że życie na ziemi jest drogą do nieba – przekonywał biskup kaliski. Prosił siostrę Franciszkę, aby w swojej modlitwie pamiętała o diecezji. - To wydarzenie jest ważne dla całego Kościoła powszechnego. To wydarzenie jest ważne dla naszej diecezji. Siostra będzie naszą pierwszą pustelniczką, zaślubiona z naszą wspólnotą. Bardzo chcemy prosić, żeby siostra o nas pamiętała. Jako diecezja kaliska przyjmujemy dzisiaj siostrę z wielką otwartością. Bardzo cieszymy się, że siostra chce w naszej diecezji żyć w taki sposób. Jednym z wymiarów życia pustelniczego jest wstawiennictwo. Prosimy, żeby siostra za nami orędowała – mówił bp Bryl. Po homilii odbył się obrzęd złożenia czasowych ślubów pustelniczych przez s. Franciszkę. Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali: ks. dr Marcin Wiśniewski, duszpasterz Ośrodka Duchowości „Samotnia” przy Górze Krzyża Jubileuszowego, ks. kan. Mirosław Jankowski, proboszcz parafii św. Mikołaja w Parzynowie i ks. dr Marcin Załężny, proboszcz parafii św. Floriana w Jedlcu.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI