Święcenia i jubileusze kapłańskie oraz zachęta do modlitwy o powołania do służby Bożej w Kościele
15 maja 2022

KOMUNIKAT

Święcenia i jubileusze kapłańskie oraz zachęta do modlitwy 
o powołania do służby Bożej w Kościele

_________________________________________________________________________

W maju, kiedy oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie, odkrywamy także wartość służby kapłańskiej w Kościele. W miniony czwartek, 12 maja w ostrowskiej Konkatedrze święcenia diakonatu przyjęło dwóch alumnów diecezji kaliskiej: Adrian Albert i Mateusz Zimorski. W najbliższy czwartek, 19 maja o godz. 16.00 w Katedrze św.Mikołaja w Kaliszu będziemy radować się darem trzech nowych kapłanów naszej diecezji. Będą nimi: ks.Jędrzej Grobelny z parafii św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, ks.Patryk Ławrynowicz z parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim iks.Rafał Maciak z parafii św.Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim.

Ciesząc się z tych wydarzeń, pragniemy również dziękować dobremu Bogu za kapłanów, którzy w tym roku obchodzą swoje jubileusze święceń. Jako wspólnota diecezjalna chcemy złożyć dziękczynienie za dar ich życia i powołania podczas Mszy Świętych w Katedrze Kaliskiej: w intencji kapłanów przeżywających 25-lecie święceń kapłańskich 17 maja ogodz. 12.00, a tydzień później, 24 maja br. o godz. 12.00, w intencji kapłanów świętujących 60-lecie i 50-lecie święceń. 

Jednocześnie w tym ważnym czasie, kiedy wielu młodych ludzi podejmuje decyzję, jaką wybrać drogę życiową, pragniemy prosić Pana, aby mieli otwarte serce i odwagę podjęcia powołania do kapłaństwa. Otoczmy modlitwą w naszych parafiach, wspólnotach i rodzinach, neoprezbiterów, kapłanów jubilatów, a także alumnów diecezji kaliskiej. Niech Maryja, Wychowawczyni powołań kapłańskich oraz św. Józef, Opiekun Odkupiciela wypraszają u Boga dar nowych pracowników Winnicy Pańskiej.

bp Damian Bryl

Biskup Kaliski

Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich podczas Mszy Świętych  w niedzielę 15 maja 2022 r.