Święto Akcji Katolickiej
21 listopada 2022
- Czasy, w których żyjemy wymagają od nas nieustannego pogłębiania wiary – mówił biskup kaliski Damian Bryl, który w uroczystość Chrystusa Króla przewodniczył Mszy św. w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu. W modlitwie uczestniczyli przedstawiciele Akcji Katolickiej z diecezji kaliskiej.
Święto Akcji Katolickiej

 

W homilii biskup kaliski akcentował, że królowanie Jezusa najpełniej objawia się w Jego ofiarnej miłości. - Chrystus jest królem, który kocha, który z miłości do nas oddaje życie, który jest gotowy dla nas oddać wszystko, nawet życie – stwierdził celebrans.

Zachęcał wiernych, aby wyznanie wiary w to, że Jezus jest królem i panem było klarowne i jednoznaczne. - Dzisiaj w czasach zamętu, wielu idei, niepokojów trzeba nam dbać o to, żeby nasze wyznanie było klarowne, żeby nam nikt nie zamącił w głowie, żebyśmy nie dali się uwieść, żebyśmy mocno szli za Jezusem – zaznaczył kaznodzieja.

Podkreślał, że wyznanie wiary ma fundamentalne znaczenie dla codziennego życia człowieka. - Jeżeli mówię, że Jezus jest moim królem to znaczy, że za Nim idę, że Jego słowo kształtuje moje decyzje i wybory, że ciągle do Niego odwołuję się w moich decyzjach, że moje życie potwierdza, że On króluje w mojej codzienności – powiedział hierarcha.

Dziękował członkom Akcji Katolickiej za zaangażowanie w życie Kościoła. – Dzisiaj chciałbym podziękować za waszą codzienną pracę w parafiach, za różne akcje, które podejmujecie, za to wszystko co wnosicie w życie naszej diecezji. Chciałbym dziękując Bogu za was i wasze zaangażowanie prosić, żebyśmy razem troszczyli się o naszą wiarę, bo czasy, w których żyjemy wymagają od nas nieustannego pogłębiania wiary – przekonywał duchowny.

Odwoływał się do nauczania Jana Pawła II, który mówił, że we współczesnych czasach trzeba troszczyć się o dojrzałą wiarę. –„Wielu współczesnych Europejczyków sądzi, że wie, co to jest chrześcijaństwo, ale w rzeczywistości go nie zna. Wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał; powtarza się gesty i znaki związane z wiarą, zwłaszcza w praktykach religijnych, ale nie odpowiada im rzeczywista akceptacja treści wiary i przylgnięcie do osoby Jezusa” – cytował za Janem Pawłem II.

Stwierdził, że człowiek, który nie idzie za Jezusem gubi się w obecnym czasie. –„Nie brak cennych symboli chrześcijańskiej obecności, ale wraz z powolnym, stopniowo wkraczającym zeświecczeniem powstaje niebezpieczeństwo, że staną się one jedynie pamiątkami przeszłości” – mówił bp Bryl za św. Janem Pawłem II.

Podczas Mszy św. bp Damian Bryl wręczył legitymacje nowym członkiniom Akcji Katolickiej.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali: ks. prał. Adam Modliński, proboszcz kaliskiej katedry, ks. prał. Sławomir Kęszka, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej, kapłani – asystenci parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej została powołana do istnienia przez pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę w 1995 r. W diecezji działa 50 oddziałów parafialnych, do których należy ponad 500 członków.

Do najważniejszych działań należą: Ekstremalna Droga Krzyżowa w kwietniu, coroczne spotkania modlitewne członków i ich rodzin - w maju na Pólku pod Bralinem, a w październiku w Tursku, pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę w sierpniu, konkurs recytatorski poezji religijnej dla dzieci i młodzieży, rekolekcje adwentowe, spotkania formacyjne, a przede wszystkim działania charytatywne.

Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej jest Robert Lis, a asystentem diecezjalnym Akcji Katolickiej - ks. dr Sławomir Kęszka.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI