TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Szkoła Biblijna Diecezji Kaliskiej

Szkoła Biblijna Diecezji Kaliskiej

Szkoła Biblijna Diecezji Kaliskiej zaprasza na wykłady z cyklu BIBLIA Świat – Słowo – Spotkanie w każdą trzecią sobotę miesiąca, godz. 09.00 – 13.00   

Aula Technikum Św. Józefa, Kalisz, ul. Złota 144. Rozpoczęcie: 15 października br. Zapraszamy dotychczasowych jak i nowych słuchaczy.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu: 20 zł Tegoroczni wykładowcy: Ks. Dr Krzysztof Kowalik, Ks. Dr Przemysław Talaga, Ks. Grzegorz Mączka, Ks. Witold Morozowicz, Ks. Piotr Bałoniak

Tegoroczne tematy: 

*Abraham. Długa droga do wiary

*Mojżesz. Jak się nauczyć pokory?

* Księga Sędziów. Prostota łaski w pogmatwanych historiach

* Prorocy. Czy tylko w biblijnym Izraelu? 

* Czym prorocy biblijni różnili się od innych?

* Powołanie, czyli jak zostać prorokiem?

* Orędzie proroka - od objawienia do księgi

* Eliasz. Człowiek wiary i jej obrońca

* Natan. Prorok nawrócenia i zwiastun Mesjasza

* Amos. Prorok z Judy w Izraelu.

* Ozeasz. Prorok Królestwa Północnego

* Sofoniasz. Prorok gniewu i przestrogi

* Ezechiel. Prorok wygnania i nadziei

* Ewangelia Św. Jana - zagadnienie autorstwa i teologia

* Ewangelia św. Jana – sakramentologia i eschatologia

* List do Rzymian - Nowe życie wierzących na podstawie Rz 5-8

* Gniew Boży w ujęciu świętego Pawła

Informacje i zapisy: szkolabiblijna@diec.pl

Powrót do listy