Technikum im. św. Józefa w Kaliszu zakończyło kolejny rok szkolny
26 czerwca 2021
Technikum im. św. Józefa w Kaliszu zakończyło kolejny rok szkolny

Diecezjalne technikum zainaugurowało swoją działalność w Kaliszu 4 września 2017 r. W roku szkolnym 2020/2021 w szkole uczyło się 550 uczniów, w tym 140 nowych w pięciu klasach pierwszych. Młodzież kształciła się w klasach o profilach: technik technologii drewna, technik mechatronik, technik informatyk, technik fotografii i multimediów oraz nowo otwartym – technik programista. Oprócz języka angielskiego uczniowie uczyli się języków niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego.

Relacja z wydarzenia dostępna na stronie KAI oraz Radia Rodzina