TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Terminy dodatkowych bierzmowań w katedrze w roku 2020/2021

Zgodnie z dotychczasową praktyką w katedrze kaliskiej będzie udzielany sakrament bierzmowania w roku 2020/2021 w następujących terminach:

  • 12 września 2020 roku
  • 14 listopada 2020 roku
  • 09 stycznia 2021 roku
  • 13 marca 2021 roku
  • 08 maja 2021 roku

Dodatkowe bierzmowanie jest przewidziane dla osób, które z różnych powodów wypadły ze zwyczajowego rytmu udzielania sakramentu bierzmowania we własnej parafii. Kandydaci zbierają się w kościele katedralnym w Kaliszu, ul. Kanonicka 5, o godz. 10.00. Osoby kierowane do bierzmowania w katedrze z zasady nie powinny być w wieku szkoły średniej. Te osoby przyjmują sakrament bierzmowania z rówieśnikami we własnej parafii. 

Kandydaci do bierzmowania powinni posiadać świadectwo chrztu, zaświadczenie zawierające dane osobowe poświadczające o przygotowaniu, podpisane przez Księdza Proboszcza i opatrzone pieczęcią parafialną.

Powrót do listy