Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
22 stycznia 2023
- Niech to będzie szczególny czas wołania do Pana Boga, abyśmy jako uczniowie Jezusa byli jedno – mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu. W modlitwie uczestniczyli przedstawiciele wspólnot i Kościołów chrześcijańskich.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W słowie ks. Michał Kühn odwołując się do Listu św. Pawła do Efezjan podkreślał, że wierzący nie są powołani do tego, by tworzyć jedność, ale by zachowywać jedność Ducha, w jednym Ciele, w jednym Duchu i jednej nadziei. – Starając się żyć tym powołaniem, jeszcze bardziej zagłębiamy się w Boży akt pojednania, który kształtuje nie tylko misję, ale również służbę przez działania humanitarne – powiedział pastor.

Zaznaczył, że w obliczu wojny na Ukrainie Kościoły chrześcijańskie od początku podjęły wspólne działania. – Były to konkretne działania i konkretna celowa pomoc począwszy od zapewnienia dachu nad głową, poprzez zorganizowanie pracy dla gości z Ukrainy, a skończywszy na pomocy finansowej. Ta tragedia wojny pokazała, że potrafimy jako Kościoły razem współpracować, wzajemnie sobie pomagając. Nasza parafia taką pomoc dla uchodźców z Caritas, Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła Bożego w Chrystusie otrzymała – stwierdził duchowny.

Przypomniał, że w 2000 r. została podpisana deklaracja o wzajemnym uznaniu sakramentu chrztu świętego podpisanego między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołami Polskiej Rady Ekumenicznej (oprócz Kościoła Chrześcijan Babtystów).

Odwołał się także do tegorocznego hasła Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan z Księgi Izajasza „Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości” (Iz 1, 17).

– Chodzi o czynienie dobra, nie ze względu na człowieka, ale czynienie dobra ze względu na Chrystusa. Kościół i jego wierni, bez względu na wyznanie muszą stawać po stronie skrzywdzonego. Dbajmy o to, by wspierać każdego człowieka w potrzebie, okazywać sobie nawzajem jak najwięcej dobroci, serdeczności, czułości i przykładem takiego postępowania rozwijać dobroć i miłość w sercach dzieci i młodzieży – akcentował ks. Kühn.

W swoim przemówieniu ks. Julian Kopiński z Kościoła Polskokatolickiego w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej podziękował za spotkanie i wspólną modlitwę w intencji jedności chrześcijan. - Dzisiaj jest ta okazja, byśmy razem wspólnie mogli się spotkać, modlić się i prosić Boga Wszechmogącego, aby dał nam siłę w jedności i różnorodności. Nasze dzisiejsze braterskie spotkanie w imieniu Pana jest kolejną okazją, byśmy w ekumenicznej wspólnocie podziękowali Panu Kościoła za więź, jaka już istnieje między nami – powiedział przewodniczący kaliskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa biskup kaliski podziękował za wspólną modlitwę. - Niech dobry Bóg błogosławi naszym wspólnotom, abyśmy potrafili szukać tego, co jednoczy, a właściwie szukać tego, kto jednoczy, czyli Jezusa Chrystusa, ponieważ w Niego uwierzyliśmy, On jest jedynym Panem, jedynym Zbawicielem i jedynie On może poprowadzić nas do jedności – powiedział bp Bryl.

W kaliskiej katedrze na wspólnej modlitwie zgromadzili się biskup kaliski Damian Bryl, orionista ks. Antoni Wita, diecezjalny referent ds. ekumenizmu, ks. Julian Kopiński z Kościoła Polskokatolickiego, przewodniczący kaliskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Michał Kühn, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu, pastorzy Jerzy Rycharski i Janusz Wanat z Kościoła Bożego w Chrystusie, ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry św. Mikołaja w Kaliszu i duchowieństwo Kościoła Rzymskokatolickiego.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczął się 18 stycznia w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Żychlinie k. Konina. Kolejne nabożeństwa odbyły się w Kościele Polskokatolickim w Kotłowie i Kościele Starokatolickim Mariawitów w Nowej Sobótce.

Jutro, 22 stycznia, o godz. 16.00 rozpocznie się modlitwa w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Kaliszu, a dzień później o godz. 18.00 odbędzie się nabożeństwo w Kościele Bożym w Chrystusie w Kaliszu.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI