Uroczystość Bożego Ciała w Kaliszu
10 czerwca 2022

Mieszkańców Kalisza zachęcamy do udziału w tradycyjnych obchodach uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 16 czerwca br.  
Uroczyste świętowanie tego dnia rozpocznie się Mszą św. na Rynku Głównym o godz. 10.00 pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji Łukasza Buzuna, a następnie spod Ratusza wyruszy główna procesja miejska ulicą Zamkową do sanktuarium św. Józefa, następnie ulicami Kolegialną, Sukienniczą i Rzeźniczą, by powrócić na Rynek Główny. Prosimy aby asysta ze sztandarami i feretronami przygotowała się do procesji już przed Mszą św. w miejscu wyznaczonym przez służbę liturgiczną o godz. 9.45. 
Miniony czas pandemii oraz obecny niepokój związany z toczącą się wojną na Ukrainie pokazują nam wszystkim jak bardzo potrzebujemy Jezusa Chrystusa, Jego obecności i zbawczego działania w sakramencie Eucharystii. Wyraźmy naszą wiarę i wdzięczność Bogu poprzez udział w obchodach uroczystości Bożego Ciała, w Mszy św. i procesji ulicami naszego Miasta. 
 

ks. Marcin Papuziński 
Kanclerz Kurii 

bp Łukasz Buzun 
Wikariusz Generalny 


Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich podczas Mszy św. w niedzielę 12 czerwca 2022 r. w parafiach na terenie Kalisza.