W parafii Lipe – na salkach parafialnych przebywa 10 uchodźców z Ukrainy ( 4 kobiety, 6 dzieci). We współpracy z Gminą Blizanów Stowarzyszenie „Przyjaciół parafii Lipe" otrzyma na pomoc uchodźcom budynek po byłej szkole w Lipe...
13 kwietnia 2022

W parafii Lipe – na salkach parafialnych przebywa 10 uchodźców z Ukrainy ( 4 kobiety, 6 dzieci). We współpracy z Gminą Blizanów Stowarzyszenie „Przyjaciół parafii Lipe" otrzyma na pomoc uchodźcom budynek po byłej szkole w Lipe, w którym przewidziane jest do 20 miejsc dla kolejnych uchodźców z Ukrainy.

Ks. Błażej Michalewski