W ramach pomocy dla Ukrainy w Parafii św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. z inicjatywy duszpasterzy parafii i dyrekcji Szkół Podstawowych nr 4. i nr 9. w bibliotece parafialnej od 1 kwietnia odbywać się będą bezpłatne lekcje języka polskiego dla dzieci..
24 marca 2022

W ramach pomocy dla Ukrainy w Parafii św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. z inicjatywy duszpasterzy parafii i dyrekcji Szkół Podstawowych  nr 4. i nr 9. w bibliotece parafialnej od 1 kwietnia odbywać się będą bezpłatne lekcje języka polskiego dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez polonistów z wyżej wymienionych szkół. Zajęcia odbywać się będą we wtorki - w godz. 16.00 - 17.00, czwartki  - w godz. 15.30. - 16.30 i soboty w godz. 09.00 -10.00. Inicjatywa została przekazana do Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego i Domu Polsko - Ukraińskiego.