Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie
02 września 2021
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie

Pan Jezus chce być blisko naszych spraw. Warto o tym pamiętać u progu nowego roku szkolnego – mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas mszy św. w kościele św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca w Baranowie, która poprzedziła wojewódzką inaugurację roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie w powiecie kępińskim.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlił się ks. kan. Jerzy Kondal, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca w Baranowie oraz ks. Szymon Rybak, kapelan biskupa kaliskiego.

Druga część uroczystości wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2021/2022 odbyła się w nowym gmachu szkolnym, w którym uczniowie rozpoczną swoją edukację.

W wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich uczestniczyli minister Marlena Maląg, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych na czele z Bogumiłą Lewandowską - Siwek, wójtem Gminy Baranów.

Dyrektorem Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich w Baranowie jest Sławomir Nowicki.

Szczegółowa relacja z wydarzenia dostępna na stronie KAI oraz Radia Rodzina