TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Wskazania dotyczące niektórych elementów celebracji liturgicznych Triduum Paschalnego

W związku z dekretem Biskupa Kaliskiego z dnia 30 marca br. Wydział Liturgii i Dyscypliny Sakramentów Kurii Diecezjalnej przygotował wskazania dotyczące niektórych elementów celebracji liturgicznych Triduum Paschalnego: 

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza przechowania (tzw. „ciemnica”). Po Komunii Świętej zostawiamy puszkę z Najświętszym Sakramentem na korporale rozłożonym na ołtarzu. Po Modlitwie po Komunii (Mszał Rzymski str. 131, nr 14) wszyscy klękają i śpiewają hymn Sław, języku, tajemnicę. Po jego zakończeniu najkrótszą drogą kapłan, mając założony welon, przenosi Najświętszy Sakrament do stałego tabernakulum lub, jeśli została przygotowana, do „ciemnicy”. Następnie chowa Najświętszy Sakrament, zamyka miejsce przechowania, przyklęka i udaje się do zakrystii. Okadzenia fakultatywne. Jeżeli stałe tabernakulum lub „ciemnica” znajdują się w bocznej nawie kościoła, kapłanowi niosącemu Najświętszy Sakrament może towarzyszyć dwóch posługujących, niosących zapalone świece. 

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

1. Modlitwa powszechna - Należy dodać jako „9b” okolicznościowe wezwanie o ustanie epidemii oraz za chorych, zmarłych i jako „9c” za ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku 10.04.2010 r. 

2. Odsłonięcie krzyża odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w Mszale Rzymskim, str. 141 (forma 1 – nry 15-16 lub forma druga nr 17). Natomiast adoracja Krzyża dokonuje się przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez bezpośredniego kontaktu. Należy zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć Krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając stosowną pieśń.

3. Po Modlitwie po Komunii Najświętszy Sakrament wystawia się na ołtarzu w monstrancji. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się najkrótszą drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w Mszale Rzymskim, str. 147. Modlitwa jest odmawiana po umieszczeniu Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Monstrancja winna być okryta welonem. Okadzenia fakultatywne. Kapłanowi niosącemu Najświętszy Sakrament może towarzyszyć dwóch posługujących, niosących zapalone świece. 

Wigilia Paschalna

1. Wigilię Paschalną można rozpocząć najwcześniej o godz. 20.00.

2. W celebracji Wigilii Paschalnej opuszcza się obrzęd pobłogosławienia ognia i procesję z paschałem. Liturgia rozpoczyna się w prezbiterium przy ustawionym wcześniej paschale. Paschał można przed liturgią umieścić w miejscu, w którym będzie stał przez cały Okres Wielkanocny. Po dojściu na miejsce kapłan może użyć wprowadzenia z Mszału Rzymskiego (str. 151, nr 8), a następnie przygotowuje paschał zgodnie obrzędami zawartymi w Mszale Rzymskim (str. 152-153, nry 10-11) Następnie zapala paschał (str. 153, nr12). Unosi nieco w górę zapalony paschał i śpiewa jeden raz „Światło Chrystusa”. W tym czasie wierni zapalają swoje świece, a w kościele zapala się wszystkie światła, poza świecami ołtarzowymi, które zapala się na początku hymnu Chwała na wysokości. Następnie paschał zostaje umieszczony na świeczniku i jest śpiewane Orędzie Wielkanocne (Exsúltet). Okadzenia fakultatywne. 

3. Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, ze zmniejszoną ilością czytań starotestamentalnych do dwóch, zgodnie z zasadami podanymi w mszale. Obowiązkowo należy odczytać czytanie z Księgi Wyjścia (14, 15-15,1).

4. W czasie „Liturgii chrzcielnej” ma być zachowane tylko odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – Mszał Rzymski str. 178, nr 46. Nie ma błogosławieństwa wody i nie stosujemy pokropienia.

5. Należy opuścić procesję rezurekcyjną. W zamian kapłan na zakończenie liturgii udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na zewnątrz, przed drzwiami kościoła. Wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji należy uczynić po Modlitwie po Komunii. Następnie śpiewa się hymn Ciebie Boga wysławiamy. Po hymnie antyfona i modlitwa z Mszału Rzymskiego, str. 181, nr 63. Po modlitwie kapłan udziela błogosławieństwa. Po błogosławieństwie śpiewa się antyfonę Wesel się Królowo miła. Okadzenia fakultatywne. 

Poranna Msza Rezurekcyjna

Podczas Mszy rezurekcyjnej opuszcza się uroczystą procesję. Kapłan w ciszy udaje się Grobu Pańskiego, gdzie jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Przy Grobie Pańskim wykonuję się antyfonę z Mszału Rzymskiego, str. 182, nr 66 lub inną pieśń o zmartwychwstaniu Chrystusa. W czasie przeniesienia Najświętszego Sakramentu na ołtarz śpiewa się hymn Ciebie, Boga, wysławimy. W tym czasie mogą bić dzwony. Po ustawieniu Najświętszego Sakramentu na ołtarzu i zakończeniu hymnu, kapłan śpiewa antyfonę i modlitwę z Mszału Rzymskiego, str. 182-183, nr 71. Następnie udziela błogosławieństwa na zewnątrz, przed drzwiami kościoła. Po repozycji kapłan celebruje Mszę Świętą, zaczynając od wprowadzenia z Mszału Rzymskiego, str. 183, nr 73. Pomija się akt pokutny i śpiew Panie zmiłuj się nad nami. W pozostałych Mszach niedzielnych nie stosuje się aspersji. Okadzenia fakultatywne.
 

ks. dr. hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. UAM
Dyrektor Wydziału Liturgii 
i Dyscypliny Sakramentów

 

Powrót do listy