Wspólnota Arka L’Arche modliła się u św. Józefa
18 września 2023
Biskup kaliski Damian Bryl przewodniczył Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w intencji wspólnoty Arka L’Arche. Osoby tworzące tę wspólnotę zaangażowane są także w projekty mające na celu pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom w ich miejscach zamieszkania.
Wspólnota Arka L’Arche modliła się u św. Józefa

W homilii celebrans wskazując na św. Stanisława Kostkę zachęcał wiernych, aby tak jak on mądrze przeżyli swoje życie. - Dzisiaj wspominamy w Kościele bardzo młodego człowieka, który umarł w wieku 18 lat, ale wszystkich, którzy go znali urzekało to, że chociaż był młody to bardzo mądry i roztropny, żył Bożą mądrością. Dzisiaj chciałbym zaprosić, byśmy modlili się o taką dobrą mądrość dla nas, byśmy umieli dobrze przeżyć swoje życie, byśmy nie godzili się na niedobre życie – powiedział kaznodzieja.

Ukazywał, że św. Stanisław był człowiekiem wytrwałym w dążeniu do celu. - Ważne jest, żebyśmy się nie zniechęcili i nie szukali w życiu tylko tego, co jest miłe i łatwe, ale widzieli cel i wytrwale ku niemu szli – zaznaczył biskup kaliski.

Po komunii św. bp Damian Bryl zawierzył św. Józefowi wspólnotę Arka L’Arche.

Wspólnota w Poznaniu powstała w 1994 r. Jej członkowie zaangażowani są także w projekty mające na celu pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom w ich miejscach zamieszkania. L’Arche ma zarząd lokalny i gromadzi wokół siebie wielu wolontariuszy i sympatyków, których łączy przyjaźń z osobami z niepełnosprawnością.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI