XIX Pielgrzymka Myśliwych Diecezji Kaliskiej do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
13 listopada 2021
XIX Pielgrzymka Myśliwych Diecezji Kaliskiej do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Kalisz, 11.11.2021 XIX Pielgrzymka Myśliwych Diecezji Kaliskiej do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 

- Nasza ojczyzna potrzebuje dzisiaj Bożego wsparcia. Dzisiaj potrzebujemy postawy szukania jedności, przebaczenia, rozmowy, szacunku do siebie, szukania tego co łączy – mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas XIX Pielgrzymki Myśliwych Diecezji Kaliskiej do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w kaliskiej bazylice zgromadzili się członkowie Polskiego Związku Łowieckiego z terenu diecezji kaliskiej. Myśliwi wraz ze swymi duszpasterzami i sztandarami pocztowymi uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl.

Na początku Mszy św. bp Bryl odmówił modlitwę przed figurą św. Huberta znajdującą się w kaliskiej bazylice. W homilii celebrans zachęcał wiernych, aby modlili się w intencji ojczyzny. – To jest trudny czas dla ojczyzny z różnych powodów. Słyszymy o zamieszkach na granicy z Białorusią, czytamy o tych wzrastających słupkach pandemii, doświadczamy różnych niepokojów i rozłamów w naszych środowiskach. Chciejmy to wszystko oddać w szczerej modlitwie Panu Bogu prosząc Go o mądrość i roztropność przede wszystkim dla tych, którzy podejmują ważne decyzje – powiedział bp Bryl.

Ukazywał św. Józefa jako przykład życia według Bożej woli. - Prośmy dzisiaj, by św. Józef pomógł nam żyć po Bożemu, według Ewangelii. Chciałbym zaprosić, żebyśmy modlili się o wytrwałość, żeby nas nikt nie zwiódł. Żyjemy w świecie, w którym jest wiele poglądów, myśli, idei. Ale trzeba nam ciągle pytać czy te myśli, idee nie odciągają nas od tego, co najważniejsze, od Pana Boga, od drogi do zbawienia? – przekonywał kaznodzieja.

Zaznaczył, że tak jak św. Józef człowiek zmaga się w życiu z różnymi krzyżami. – Ważne jest, żebyśmy nie pogniewali się na Pana Boga, gdy spotykają nas różne krzyże. Pan Bóg nie odejmuje nam krzyży, cierpień, trudnych doświadczeń, ale nas przez nie przeprowadza. Prośmy św. Józefa, by nam pomógł przyjąć zmagania i cierpienia, które są nam dzisiaj dane, na które często nie mamy wpływu, a jedynie możemy zmienić nasz sposób podjęcia ich. Józef uczy nas, że mądre życie to nie znaczy zawsze łatwe i proste – stwierdził biskup kaliski. Wskazując na św. Marcina, który podzielił się swoim płaszczem z ubogim zachęcał, aby widzieć obok siebie drugiego człowieka. – Z tego przesłania płynie mądrość Boża. To solidarność z potrzebującymi, przełamywanie obojętności, dostrzeżenie tego, który potrzebuje. Dzisiaj jest wiele osób wokół, którzy nas potrzebują. Pandemia pokazała nam, jak bardzo siebie potrzebujemy. Jak ważne jest, żebyśmy nie byli obojętni na siebie – powiedział hierarcha. Podkreślał, że św. Marcin zasłynął z rozwiązywania trudnych spraw poprzez pokojowe rozwiązywanie napięć i sporów. - Dzisiaj potrzebujemy takiej postawy szukania jedności, przebaczenia, rozmowy, szacunku do siebie, szukania tego co łączy, przechodzenia nad drobnostkami, które dzielą. Chciałbym zaprosić, byśmy modlili się o takiego ducha dla naszej ojczyzny. Dzisiaj doświadczamy wielu podziałów. Jak bardzo potrzeba nam nieustannego przebaczania, aby razem budować. Jak bardzo potrzeba, żebyśmy umieli się wzajemnie słuchać, a nie od razu wykrzykiwać – akcentował bp Bryl.

Po komunii św. w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa Kaliskiego biskup zawierzył patronowi myśliwych i ich rodziny oraz pielgrzymów przybyłych do sanktuarium. Pielgrzymkę zakończyła procesja pod figurę św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI Kalisz