Zakończenie roku szkolnego w Technikum im. św. Józefa w Kaliszu
21 czerwca 2024
- Proszę, żebyście w czasie wakacji nie opuszczali modlitwy, korzystali z sakramentów świętych i uczestniczyli w niedzielnej Mszy św. – mówił bp Łukasz Buzun podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa. Po Eucharystii biskup gratulował uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i odnosili sukcesy w konkursach oraz olimpiadach, a także angażowali się w działalność charytatywną.
Zakończenie roku szkolnego w Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

Rok szkolny 2023/2024 zakończono Mszą św. w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.

W homilii celebrans zachęcał uczniów, aby podziękowali Panu Bogu za to co przeżyli w ciągu tego roku szkolnego. 

Prosił młodzież, aby dobrze przeżyła wakacje, w zgodzie ze swoim sumieniem. - Czas wakacji jest czasem wolności, ale pamiętajmy, że jesteśmy powołani do zawalczenia o wartości na naszej drodze wolności. Proszę, żebyście w czasie wakacji nie opuszczali modlitwy, żebyście korzystali z sakramentów świętych, żebyście w niedzielę tam gdzie będziecie uczestniczyli we Mszy św. Życzę, żeby ten czas wakacji był czasem dobrze przeżytym, ale żebyście zachowali swoją tożsamość, że jestem człowiekiem, który w każdej sytuacji daje świadectwo o Panu Jezusie – zachęcał bp Buzun.

Następnie rozdano świadectwa i nagrody wyróżniającym się uczniom. 

Podsumowując rok szkolny ks. Adam Kraska podkreślał, że 204 uczniów zapracowało na świadectwo z wyróżnieniem. Dodał, że uczniowie osiągali sukcesy w wielu konkursach i olimpiadach, także na arenie ogólnopolskiej

Zespół Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej został powołany przez biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Placówka rozpoczęła działalność we wrześniu 2017 r. 

W roku szkolnym 2023/2024 w technikum św. Józefa uczyło się ponad 860 uczniów. Ponad sto osób opuściło mury szkoły w kwietniu. Dzisiaj świadectwa odebrało 760 uczniów. 

Młodzież kształciła się w klasach o profilach: technik technologii drewna, technik mechatronik, technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik programista oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Spośród języków obcych wiodącym jest język angielski. Oprócz niego uczniowie uczą się języka hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego. 

Szkoła dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną, kompleksem sportowym z bieżnią lekkoatletyczną, boiskiem do koszykówki oraz zewnętrzną siłownią. W ubiegłym roku do użytku oddano także warsztaty technologii drewna. Szkoła ma swój internat, w którym mieszka ok. 60 osób.

Dyrektorem szkoły jest ks. dr Adam Kraska, wicedyrektorami – Małgorzata Kasprzycka i Joanna Spiż, a funkcję dyrektora internatu pełni ks. Łukasz Poczekaj.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Zdjęcia: Arleta Wencwel-Plata/Opiekun